EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:102:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 102, 17 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 102
42 årgången
17 april 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI RŽHattsakter vilkas publicering ŽHar obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 794/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 795/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugonionde särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 3
Kommissionens förordning (EG) nr 796/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 237:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 5
Kommissionens förordning (EG) nr 797/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den tvåhundraförsta särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 6
Kommissionens förordning (EG) nr 798/1999 av den 16 april 1999 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 799/1999 av den 16 april 1999 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter 11
Kommissionens förordning (EG) nr 801/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 53
Kommissionens förordning (EG) nr 802/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 54
Kommissionens förordning (EG) nr 803/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 55
*Kommissionens förordning (EG) nr 804/1999 av den 16 april 1999 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprungText av betydelse fŽHor EES (1) 58
*Kommissionens förordning (EG) nr 805/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/99 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna 64
*Kommissionens förordning (EG) nr 806/1999 av den 16 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 881/98 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fso 67
*Kommissionens förordning (EG) nr 807/1999 av den 16 april 1999 om övergångsåtgärder för finansiering av besiktningar och kontroller enligt direktiv 85/73/EEG, efter införandet av euron 68
*Kommissionens förordning (EG) nr 808/1999 av den 16 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2148/96 beträffande bilaga III 70
Kommissionens förordning (EG) nr 809/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under april månad 1999 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas 73
Kommissionens förordning (EG) nr 810/1999 av den 16 april 1999 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 74

RŽHattelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 791/1999 av den 15 april 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget (EGT L 101 av den 16. 4. 1999) 77
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top