EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:093:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 93, 08 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 93
42 årgången
8 april 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI RŽHattsakter vilkas publicering ŽHar obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 723/1999 av den 7 april 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 724/1999 av den 7 april 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 725/1999 av den 7 april 1999 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 726/1999 av den 7 april 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiotredje delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1574/98 7
Kommissionens förordning (EG) nr 727/1999 av den 7 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 533/1999 och om höjning till 200252 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa avShyphenländer under regleringsåret 1998/99 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 729/1999 av den 7 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 659/97 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på interventionsordningen för frukt och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 730/1999 av den 7 april 1999 om handelsnormer för morötter 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 731/1999 av den 7 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2848/98 inom sektorn för råtobak när det gäller fördelning av kvantiteter efter överföring av garantitröskelkvantiteter från en sortgrupp till en annan och av bilaga II i vilken produktionsområdena fastställs 20
Kommissionens förordning (EG) nr 732/1999 av den 7 april 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 22

II RŽHattsakter vilkas publicering inte ŽHar obligatorisk
Kommissionen
1999/246/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 1999 om godkännande av vissa katastrofplaner för bekämpning av klassisk svinpest [delgivet med nr K(1999)769]Text av betydelse fŽHor EES (1) 24

RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2742/98 av den 16 december 1998 om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (EGT L 348 av den 23. 12. 1998) 26
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 652/1999 av den 25 mars 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2850/98 (EGT L 82 av den 26. 3. 1999) 26
Rättelse till rådets direktiv 98/81/EG av den 26 oktober 1998 om ändring av direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT L 330 av den 5. 12. 1998) 27
Rättelse till gemensam åtgärd 1999/34/GUSP av den 17 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel J3 i Fördraget om Europeiska unionen om Europeiska unionens bidrag för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen (EGT L 9 av den 15. 1. 1999) 27
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top