EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:022:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 22, 29 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 22
42 årgången
29 januari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 192/1999 av den 25 januari 1999 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EEG) nr 3433/91, infördes på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av vissa påfyllningsbara engångsficktändare med tändsten med ursprung i Folkrepubliken Kina eller avsända från eller med ursprung i Taiwan samt import av ej påfyllningsbara tändare avsända från eller med ursprung i Taiwan, och om avslutande av förfarandet avseende import av ej påfyllningsbara tändare avsända från Hongkong och Macao 1
*Rådets förordning (EG) nr 193/1999 av den 25 januari 1999 om att ändra förordning (EG) nr 1015/94 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan 10
*Rådets förordning (EG) nr 194/1999 av den 25 januari 1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland, och om slutgiltigt uttag av de preliminära tullar som införts 16
Kommissionens förordning (EG) nr 195/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 33
Kommissionens förordning (EG) nr 196/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 35
Kommissionens förordning (EG) nr 197/1999 av den 28 januari 1999 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 43
Kommissionens förordning (EG) nr 198/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 45
Kommissionens förordning (EG) nr 199/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av exportbidragen för malt 47
Kommissionens förordning (EG) nr 200/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 49
Kommissionens förordning (EG) nr 201/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 50
Kommissionens förordning (EG) nr 202/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 51
Kommissionens förordning (EG) nr 203/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 52
Kommissionens förordning (EG) nr 204/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 53
Kommissionens förordning (EG) nr 205/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2849/98 54
Kommissionens förordning (EG) nr 206/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av den sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2850/98 55
Kommissionens förordning (EG) nr 207/1999 av den 28 januari 1999 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1564/98 56
Kommissionens förordning (EG) nr 208/1999 av den 28 januari 1999 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 57
Kommissionens förordning (EG) nr 209/1999 av den 28 januari 1999 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i januari 1999 enligt förordning (EG) nr 327/98 59
Kommissionens förordning (EG) nr 210/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 61
Kommissionens förordning (EG) nr 211/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 63
Kommissionens förordning (EG) nr 212/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 65
Kommissionens förordning (EG) nr 213/1999 av den 28 januari 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 66

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/70/EC
*Rådets beslut av den 25 januari 1999 om de nationella centralbankernas externa revisorer 69
Kommissionen
1999/71/EC
*Kommissionens beslut av den 6 januari 1999 om godtagande av åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Polen och om avslutande av förfarandet utan åtgärder beträffande sådan import med ursprung i Brasilien [delgivet med nr K(1998) 4533] 71
1999/72/EC
Kommissionens beslut av den 22 januari 1999 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater [delgivet med nr K(1999) 162] 74

Rättelser
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EGT L 331 av den 7.12.1998) 75
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top