EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:164:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 164, 09 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 164
41 årgången
9 juni 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1181/98 av den 4 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3760/92 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1182/98 av den 8 juni 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1183/98 av den 8 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 220/91 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 952/97 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1184/98 av den 8 juni 1998 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1185/98 av den 8 juni 1998 om ändring av förordning (EG) nr 2271/95 om försäljning av vissa nötköttsprodukter från interventionsorgan till vissa sociala institutioner och organ 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1186/98 av den 8 juni 1998 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1028/98 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1187/98 av den 8 juni 1998 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1029/98 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1188/98 av den 8 juni 1998 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1189/98 av den 8 juni 1998 om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/364/EC
*Kommissionens beslut av den 15 juli 1997 om statligt stöd beviljat Grupo de Empresas Álvarez (GEA) [delgivet med nr K(1997) 2615] (1) 30
98/365/EC
*Kommissionens beslut av den 1 oktober 1997 om stöd som Frankrike påståtts ha beviljat SFMI-Chronopost [delgivet med nr K(1997) 3146] (1) 37
98/366/EC
*Kommissionens beslut av den 28 maj 1998 om att befria import av vissa cykeldelar med ursprung i Kina från utvidgningen enligt rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 [delgivet med nr K(1998) 1427] 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top