EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:128:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 128, 30 april 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 128
41 årgången
30 april 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 904/98 av den 27 april 1998 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av telefaxapparater för privat bruk med ursprung i Kina, Japan, Sydkorea, Malaysia, Singapore, Taiwan och Thailand 1
*Rådets förordning (EG) nr 905/98 av den 27 april 1998 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen 18
*Rådets förordning (EG) nr 906/98 av den 27 april 1998 om fastställande av allmänna regler för import av olivolja med ursprung i Tunisien 20
Kommissionens förordning (EG) nr 907/98 av den 29 april 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 21
Kommissionens förordning (EG) nr 908/98 av den 29 april 1998 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 23
Kommissionens förordning (EG) nr 909/98 av den 29 april 1998 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 25
Kommissionens förordning (EG) nr 910/98 av den 29 april 1998 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97 27
Kommissionens förordning (EG) nr 911/98 av den 29 april 1998 om fastställande av exportbidrag för olivolja 28
Kommissionens förordning (EG) nr 912/98 av den 29 april 1998 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den elfte anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 1978/97 30
Kommissionens förordning (EG) nr 913/98 av den 29 april 1998 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 32
Kommissionens förordning (EG) nr 914/98 av den 29 april 1998 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 40
Kommissionens förordning (EG) nr 915/98 av den 29 april 1998 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 43
Kommissionens förordning (EG) nr 916/98 av den 29 april 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den åttonde stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 44
Kommissionens förordning (EG) nr 917/98 av den 29 april 1998 om fastställande av importtullar inom rissektorn 46
Kommissionens förordning (EG) nr 918/98 av den 29 april 1998 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 919/98 av den 28 april 1998 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 51
*Kommissionens förordning (EG) nr 920/98 av den 28 april 1998 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg som för svensk flagg 57
*Kommissionens förordning (EG) nr 921/98 av den 28 april 1998 om upphörande av fiske efter torsk, kolja och rödspätta med fartyg som för belgisk flagg 58
Kommissionens förordning (EG) nr 922/98 av den 29 april 1998 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 59
Kommissionens förordning (EG) nr 923/98 av den 29 april 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 61
Kommissionens förordning (EG) nr 924/98 av den 29 april 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 64
Kommissionens förordning (EG) nr 925/98 av den 29 april 1998 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i april 1998 enligt förordning (EG) nr 327/98 66

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/283/EC
*Kommissionens beslut av den 8 april 1998 om ändring av beslut 92/469/EEG om godkännande av metoder för att klassificera slaktkroppar av gris i Danmark 68
98/284/EC
*Kommissionens beslut av den 8 april 1998 om ändring av beslut 87/293/EEG om godkännande av metoder för att klassificera slaktkroppar av gris i Irland 69
98/285/EC
*Kommissionens beslut av den 23 april 1998 om ändring av beslut 95/539/EG om inrättande av en expertkommitté för transitering av naturgas genom ledningsnät (1) 70
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top