EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:038:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 38, 12 februari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 38
41 årgången
12 februari 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 334/98 av den 11 februari 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 335/98 av den 11 februari 1998 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 336/98 av den 11 februari 1998 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 337/98 av den 11 februari 1998 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97 7
Kommissionens förordning (EG) nr 338/98 av den 11 februari 1998 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den sjätte anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 1978/97 8

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/139/EC
*Kommissionens beslut av den 4 februari 1998 om fastställande av vissa regler angående kontroller på plats inom veterinärområdet som utförs av kommissionens experter i medlemsstaterna (1) 10
98/140/EC
*Kommissionens beslut av den 4 februari 1998 om vissa regler för kontroller på plats inom veterinärområdet som utförs av kommissionens experter i tredje land (1) 14
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top