EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:350:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 350, 20 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 350
fyrtionde årgången
20 december 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2569/97 av den 19 december 1997 om upphörande av fiske efter makrill med fartyg under dansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2570/97 av den 19 december 1997 om upphörande av fiske efter makrill med fartyg under dansk flagg

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och om beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett av användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2572/97 av den 15 december 1997 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 1998 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I punkterna A, D och E i rådets förordning (EEG) nr 3759/92 (1)

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2573/97 av den 15 december 1997 om fastställande av referenspriserna för fiskeriprodukter för fiskeåret 1998 (1)

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2574/97 av den 15 december 1997 om fastställande av förädlingsstödets belopp för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 1998 (1)

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2575/97 av den 15 december 1997 om fastställande av schablonbidragsbeloppet för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 1998 (1)

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2576/97 av den 15 december 1997 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 1998 (1)

58

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2577/97 av den 16 december 1997 om import av vissa textilprodukter med ursprung i Ryska federationen

60

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2578/97 av den 19 december 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

65

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2579/97 av den 19 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2097/97

67

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2580/97 av den 19 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2098/97

68

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2581/97 av den 19 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2096/97

69

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2582/97 av den 19 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2095/97

70

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2583/97 av den 19 december 1997 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris

71

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2584/97 av den 19 december 1997 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen

73

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2585/97 av den 19 december 1997 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen

75

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2586/97 av den 19 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen

77

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2587/97 av den 19 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

79

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2588/97 av den 19 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

81

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2589/97 av den 19 december 1997 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

83

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/850/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

86

  

97/851/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

88

  

97/852/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

89

  

97/853/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Belgien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)

90

  

97/854/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Belgien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)

91

  

97/855/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Belgien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)

92

  

97/856/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Italien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

93

  

97/857/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

94

  

97/858/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

95

  

97/859/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

96

  

97/860/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 december 1997 om begäran om undantag inlämnad av Spanien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den spanska texten är giltig)

97

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top