EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:025:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 25, 28 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 25
fyrtionde årgången
28 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 140/97 av den 27 januari 1997 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 141/97 av den 27 januari 1997 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 142/97 av den 27 januari 1997 om lämnande av uppgifter om vissa existerande ämnen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 143/97 av den 27 januari 1997 om den tredje förteckningen över prioriterade ämnen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 144/97 av den 27 januari 1997 om lager av jordbruksprodukter som överskrider vad som kan anses motsvara en normal övergångslagring och som fanns i Österrike, Sverige och Finland den 1 januari 1995

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 145/97 av den 27 januari 1997 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 146/97 av den 27 januari 1997 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 147/97 av den 27 januari 1997 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på sockerhirs till Spanien från tredje land

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 148/97 av den 27 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 149/97 av den 27 januari 1997 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 1997 för de tilläggstullkvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 2512/96 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas

22

 

*

Rådets direktiv 97/2/EG av den 20 januari 1997 om ändring av direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar

24

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/81/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 1996 om den österrikiska statens stöd till firma Head Tyrolia Mares i form av kapitaltillskott (Endast den tyska texten är giltig.) (1)

26

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top