EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:016:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 16, 18 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 16
fyrtionde årgången
18 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 70/97 av den 20 december 1996 om ordningen för import till gemenskapen av varor med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt för import av vin med ursprung i Republiken Slovenien

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 71/97 av den 10 januari 1997 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cyklar som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt förordning (EG) nr 703/96

55

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 72/97 av den 17 januari 1997 om fastställande av i vilken utsträckning det är möjligt att godkänna ansökningar, som har lämnats in i januari 1997, om importlicenser för vissa mjölkprodukter och produkter som omfattas av den ordning som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien å andra sidan

64

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 73/97 av den 17 januari 1997 om fastställande av i vilken utsträckning det är möjligt att godkänna ansökningar, som har lämnats in i januari 1997, om importlicenser för vissa mjölkprodukter och produkter som omfattas av den ordning som fastställs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen å ena sidan och Estland, Lettland och Litauen å andra sidan

66

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 74/97 av den 17 januari 1997 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 75/97 av den 17 januari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1487/95 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna rörande grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 76/97 av den 17 januari 1997 om vissa undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

74

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 77/97 av den 17 januari 1997 om i vilken utsträckning ansökningar om importcertifikat kan accepteras från januari 1997 för vissa ostar inom ramen för föreskrifterna i europeiska avtal mellan gemenskapen och Bulgarien och Rumänien

76

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 78/97 av den 17 januari 1997 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det etthundrasjuttiofjärde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

78

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 79/97 av den 17 januari 1997 om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

80

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 80/97 av den 17 januari 1997 om återinförande av förmånstullar vid import av småblommiga rosor med ursprung i Israel

81

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 81/97 av den 17 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

83

 

*

Kommissionens tjugonde direktiv 97/1/EG av den 10 januari 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna II, III, VI och VII till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (1)

85

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/39/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 1996 om ett förfarande enligt artikel 85 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende IV/35.518 - Iridium) (Endast den engelska texten är giltig) (1)

87

  

97/40/EG:

 
  

Kommissionens beslut av den 19 december 1996 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland och Namibia

96

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top