EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:014:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 14, 17 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 14
fyrtionde årgången
17 januari 1997



Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistisk rörande företagsstrukturer

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 59/97 av den 16 januari 1997 om stöd för bearbetning av sockerrör till sackarossirap eller jordbruksrom i de franska utomeuropeiska departementen och om ändring av förordning (EEG) nr 1713/93

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 60/97 av den 16 januari 1997 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 61/97 av den 16 januari 1997 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 62/97 av den 16 januari 1997 om tillfälligt upphörande med utfärdandet av exportlicenser inom vinsektorn

38

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 63/97 av den 16 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 64/97 av den 16 januari 1997 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

41

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 65/97 av den 16 januari 1997 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

44

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 66/97 av den 16 januari 1997 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

46

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 67/97 av den 16 januari 1997 om ändring av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

48

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 68/97 av den 16 januari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2805/95 om fastställande av exportbidrag inom vinsektorn

51

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 69/97 av den 16 januari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1685/95 om upprättandet av ett system för utfärdandet av exportlicenser inom vinsektorn

54

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/36/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 1996 om ändring av beslut 93/196/EEG och 93/197/EEG vad gäller import av hästdjur från Island (1)

57

  

97/37/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 1996 om att i enlighet med artikel 21.3 ii b i rådets förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom) och artikel 1.2 i kommissionens beslut nr 94/173/EG (urvalskriterier) bevilja undantag beträffande de samlade programplaneringsdokumenten för de franska utomeuropeiska departementen (Endast den franska texten är giltig)

59

  

97/38/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 1996 fastställande av särskilda hälsokrav för import av äggprodukter som skall användas som livsmedel (1)

61

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 



SV



De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top