EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:317:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 317, 6 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 317
trettionionde årgången
6 december 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2331/96 av den 2 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2332/96 av den 3 december 1996 om fastställande av förteckningen för 1997 över fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka vid fiske efter tunga inom vissa av gemenskapens områden har tillstånd att använda bomtrålar vars sammanlagda bomlängd överstiger nio meter

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2333/96 av den 5 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2051/96 om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma ifråga för förmånsbehandling vid import till Kanada och om ändring av förordning (EG) nr 1445/95

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2334/96 av den 5 december 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2335/96 av den 5 december 1996 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2336/96 av den 5 december 1996 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

18

 

*

Kommissionens direktiv 96/76/EG av den 29 november 1996 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen (1)

20

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/687/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 22 november 1996 om fastställande av planen för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till räkenskapsåret 1997 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda personerna i gemenskapen

22

  

96/688/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 22 november 1996 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde av råg (Secale cereale L.) som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG

25

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top