EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:145:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 145, 19 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 145
trettionionde årgången
19 juni 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1093/96 av den 18 juni 1996 om fastställande av koefficienter för nedsättning av den kompensationsbetalning som inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 under regleringsåret 1996/97 beviljas i vissa av gemenskapens regioner

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1094/96 av den 18 juni 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS

4

 

*

Rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar

10

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/366/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 11 juni 1996 om tillämpning av artikel 8 i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Furstendömet Andorra

16

  

Kommissionen

  

96/367/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 1996 om skyddsåtgärder med avseende på mul- och klövsjuka i Albanien (1)

17

  

96/368/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 1996 om finansiellt gemenskapsstöd för genomförandet av vissa åtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka i Albanien (1)

19

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top