EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:031:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 31, 9 februari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 31
trettionionde årgången
9 februari 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 239/96 av den 8 februari 1996 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 1996 för färskt, kylt eller fryst nötkött i enlighet med den importordning som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den 31 januari 1996 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring (1)

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 241/96 av den 7 februari 1996 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 242/96 av den 7 februari 1996 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 243/96 av den 8 februari 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 244/96 av den 8 februari 1996 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina

20

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/133/EG:

 
 

*

Beslut nr 1/96 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tjeckien, å andra sidan, av den 30 januari 1996 om antagande av genomföranderegler för tillämpning av de konkurrensbestämmelser till vilka hänvisning sker i artiklarna 64.1 i, 64.1 ii och 64.2 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tjeckien, å andra sidan, och i artiklarna 8.1 i, 8.1 ii och 8.2 i protokoll nr 2 om EKSG-produkter till samma avtal

21

  

Kommissionen

  

96/134/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 16 januari 1996 om ändring av beslut 91/448/EEG om de riktlinjer för klassificering som avses i artikel 4 i rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (1)

25

  

96/135/EG:

 
  

Kommissionens beslut av den 23 januari 1996 om de ansökningar om importlicenser för Basmati-ris som lämnats in under de fem första arbetsdagarna i januari 1996 inom ramen för den ordning som avses i rådets förordning (EEG) nr 3877/86

28

  

96/136/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 26 januari 1996 om ändring av vissa upplysningar på förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa av gemenskapens kustområden

29

  

96/137/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 januari 1996 om ändring av beslut 94/86/EG om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av viltkött (1)

31

 
  

Rättelser

 
  

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 182/96 av den 31 januari 1996 om leverans av vetemjöl till befolkningen i Kirgisistan och Tadzjikistan (EGT nr L 25 av den 1. 2. 1996)

32

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top