EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:257:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 257, 27 oktober 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 257
trettioåttonde årgången
27 oktober 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2495/95 av den 26 oktober 1995 om vissa ytterligare tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen (KHM) i fråga om handel med frukt och grönsaker mellan Spanien och gemenskapen, med undantag av Portugal, vad avser vissa frukter och grönsaker

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2496/95 av den 26 oktober 1995 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2497/95 av den 26 oktober 1995 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2498/95 av den 26 oktober 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2499/95 av den 26 oktober 1995 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

23

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2500/95 av den 26 oktober 1995 om utfärdande av importlicenser för bananer under tullkvoten för fjärde kvartalet 1995 (andra perioden) (1)

25

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2501/95 av den 26 oktober 1995 om fastställande av exportbidragen för malt

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2502/95 av den 26 oktober 1995 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2503/95 av den 26 oktober 1995 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2504/95 av den 26 september 1995 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris

33

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/435/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 23 oktober 1995 om tillstånd för Tyskland att sluta avtal med Polen innehållande åtgärder som avviker från artiklarna 2 och 3 i sjätte direktivet nr 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

34

  

95/436/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 23 oktober 1995 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

36

  

Kommissionen

  

95/437/EKSG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 1 februari 1995 rörande stöd från Tyskland till Georgsmarienhütte GmbH (Endast den tyska texten är giltig) (1)

37

  

95/438/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 14 mars 1995 om investeringsstöd som Spanien beviljat företaget Piezas y Rodajes SA, ett stålgjuteri beläget i provinsen Teruel, Aragonien, Spanien (Endast den spanska texten är giltig) (1)

45

  

95/439/EG:

 
  

Kommissionens beslut av den 19 oktober 1995 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

51

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top