EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:155:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 155, 6 juli 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 155
trettioåttonde årgången
6 juli 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1624/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3699/93 som fastställer kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och förberedning och avsättning av dess produkter

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1625/95 av den 5 juli 1995 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1626/95 av den 5 juli 1995 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den femtiosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1021/94

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1627/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3168/94 om fastställande av en importlicens i gemenskapen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 517/94 om den gemensamma ordningen för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av avtal, protokoll eller andra bilaterala överenskommelser eller av andra särskilda importordningar i gemenskapen, och om ändringar av vissa bestämmelser i den förordningen

8

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1628/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 och av förordningarna (EG) nr 429/95, (EG) nr 720/95 och (EG) nr 950/95

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1629/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

10

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1630/95 av den 5 juli 1995 om upphävande av förordning (EEG) nr 1073/68 om fastställande av närmare bestämmelser för att fastställa priser fritt gränsen och importavgifter för mjölk och mjölkprodukter

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1631/95 av den 5 juli 1995 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1632/95 av den 5 juli 1995 om fastställande av importtullar inom rissektorn

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1633/95 av den 5 juli 1995 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1634/95 av den 5 juli 1995 om rättelse av förordning (EG) nr 1414/95 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1635/95 av den 5 juli 1995 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1636/95 av den 5 juli 1995 om en tillfällig anpassning av de särskilda importbestämmelser på nötköttssektorn som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 715/90, med avseende på genomförandet av jordbruksavtalet som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

25

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1637/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordningarna (EEG) nr 584/92, (EG) nr 1588/94 och (EG) nr 629/95 avseende övergångsanpassning av vissa bestämmelser vid import till gemenskapen av vissa produkter inom mjölksektorn från Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien inför genomförandet av det jordbruksavtal som slutits inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1638/95 av den 5 juli 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1639/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

33

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1640/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1641/95 av den 5 juli 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen

37

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1642/95 av den 5 juli 1995 om fastställande av stödbeloppet för bomull för regleringsåret 1995/96

39

 

*

Kommissionens direktiv 95/30/EG av den 30 juni 1995 om anpassning, som en följd av nya teknologiska rön, av rådets direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (1)

41

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top