EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:141:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 141, 24 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 141
trettioåttonde årgången
24 juni 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1416/95 av den 19 juni 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter under 1995 för vissa bearbetade jordbruksprodukter

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1417/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av jordbruksomräkningskurser

3

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/95 av den 23 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995/1996 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade fikon som ej bearbetats, samt av produktionsstödet för torkade fikon

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1419/95 av den 23 juni 1995 om ändring av förordning (EG) nr 437/95 om närmare bestämmelser för beviljade av ett särskilt bidrag för export av fjäderfäköttprodukter till vissa tredje länder

8

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1420/95 av den 23 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 865/90 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för de särskilda importbestämmelserna om sorghum och hirs som har sitt ursprung i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1421/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 1994/95

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av melass inom sockersektorn och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 785/68

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter från sockersektorn med undantag av melass

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1424/95 av den 23 juni 1995 om övergångsåtgärder för de särskilda ordningarna för import av vissa nötköttsprodukter med ursprung i Schweiz, republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien och förra jugoslaviska republiken Makedonien med syfte att genomföra de jordbruksavtal som slöts vid förhandlingarna i Uruguayrundan

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1425/95 av den 23 juni 1995 om ändring av exportbidrag för griskött

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1426/95 av den 23 juni 1995 om tillfällig indragning av förutfastställelse av jordbruksomräkningskurserna för vissa valutor

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1427/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om licenser för förutfastställelse av exportbidrag för vissa produkter inom fjäderfäsektorn som inlämnats den 19 och 20 juni 1995 kan godkännas

25

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1428/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1429/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, med undantag av exportbidrag som beviljats på grundval av tillsatt socker

28

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1430/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1431/95 av den 23 juni 1995 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 200 000 ton råg som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1432/95 av den 23 juni 1995 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 50 000 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Sardinien

39

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1433/95 av den 23 juni 1995 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 250 000 ton korn som innehas av det Förenade kungarikets interventionsorgan för bearbetning i Spanien

43

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1434/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

47

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1435/95 av den 23 juni 1995 om fastställande av importavgifter för ris och brutet ris

49

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Europaparlamentet

  

95/220/EG, Euratom, EKSG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 som beviljar kommissionen ansvarsfrihet beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för räkenskapsåret 1992, vad beträffar avsnitten I - parlamentet, II - rådet, III - kommissionen, IV - domstolen, och V - revisionsrätten

51

  

Resolution som innehåller kommentarer som utgör en del av beslutet som beviljar kommissionen ansvarsfrihet vad gäller genomförandet av den allmänna budgeten för räkenskapsåret 1992

54

  

95/221/EG, Euratom, EKSG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 beslut om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för räkenskapsåret 1993 vad beträffar avsnitten I - parlamentet, II - rådet, III - kommissionen, IV - domstolen och V - revisionsrätten

58

  

Resolution som innehåller de kommentarer som utgör en del av beslutet om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för räkenskapsåret 1993

61

  

95/222/EKSG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 beslut om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande förvaltningen av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) för räkenskapsåret 1993

67

  

Resolution om revisionsrättens rapport om Europeiska kol- och stålgemenskapens räkenskaper den 31 december 1993 och om revisionsrättens rapport om EKSG:s räkenskaper och ekonomiska förvaltning

73

  

95/223/EG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Berlin) beträffande genomförandet av budgeten för räkenskapsåret 1993

75

  

95/224/EG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 om beviljande av ansvarsfrihet för administrativa styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Dublininstitutet) beträffande genomförandet av budgeten för räkenskapsåret 1993

77

  

95/225/EG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande den ekonomiska förvaltningen av den femte europeiska utvecklingsfonden för räkenskapsåret 1993

79

  

95/226/EG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande den ekonomiska förvaltningen av den sjätte europeiska utvecklingsfonden för räkenskapsåret 1993

80

  

95/227/EG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 5 april 1995 om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande den ekonomiska förvaltningen av den sjunde europeiska utvecklingsfonden för räkenskapsåret 1993

81

  

Resolution som omfattar de observationer som ingår i de beslut vilka beviljar kommissionen ansvarsfrihet beträffande den ekonomiska förvaltningen av den femte, sjätte och sjunde europeiska utvecklingsfonden, för räkenskapsåret 1993

82

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1305/95 av den 8 juni 1995 om vissa övergångsförfaranden beträffande de ingångspriser som gäller för gurkor avsedda för förädling (EGT nr L 126 av den 9. 6. 1995)

84
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top