EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:233:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 233, 4 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 233

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
4 juli 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 233/01

Meddelande från kommissionen – Inflationsjusteringen för vissa medlemsstater av de minimibelopp som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringspliten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

1

2018/C 233/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8416 – The Priceline Group/Momondo Group Holdings)  (1 )

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 233/03

Eurons växelkurs

4

2018/C 233/04

Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006)  (1 )

5

2018/C 233/05

Tillbakadragande av kommissionens förslag

6

 

Europeiska datatillsynsmannen

2018/C 233/06

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om manipulation via internet och personuppgifter

8

2018/C 233/07

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslagen till två förordningar om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s storskaliga informationssystem

12

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2018/C 233/08

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt  (1 )

18


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 233/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8891 – PUIG/BSH/Noustique) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande  (1 )

19

2018/C 233/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkerque) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande  (1 )

21

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2018/C 233/11

Tillkännagivande om ansökan enligt artikel 35 i direktiv 2014/25/EU – Upphävande av tidsfristen för antagandet av genomförandeakter upphör

22


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top