EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:052:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 52, 11 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 52

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
11 februari 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 052/1

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7862 – TDR Capital/Euro Garages) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 052/2

Eurons växelkurs

2

2016/C 052/3

Kommissionens beslut av den 8 februari 2016 om ingående på Europeiska atomenergigemenskapens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

2016/C 052/4

Kommissionens beslut av den 8 februari 2016 om ingående på Europeiska atomenergigemenskapens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

5

2016/C 052/5

Kommissionens beslut av den 8 februari 2016 om ingående på Europeiska atomenergigemenskapens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

7

2016/C 052/6

Kommissionens beslut av den 8 februari 2016 om ingående på Europeiska atomenergigemenskapens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

9

 

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen

2016/C 052/7

Beslut nr F2 av den 23 juni 2015 om utbyte av uppgifter mellan institutioner i syfte att bevilja familjeförmåner ( 2 )

11

2016/C 052/8

Beslut nr H7 av den 25 juni 2015 om översyn av beslut nr H3 om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 ( 2 )

13

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2016/C 052/9

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att Eftastaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – 2014 års energiavtal och elöverföringsavtal med PCC Bakki Silicon hf.

14

2016/C 052/10

Statligt stöd – Beslut att inte göra några invändningar

15

2016/C 052/11

Statligt stöd – Beslut att inte göra några invändningar

16

2016/C 052/12

Statligt stöd – Beslut att inte göra några invändningar

17


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 052/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7948 – Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

18

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2016/C 052/14

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

19

2016/C 052/15

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

23


 

Rättelser

2016/C 052/16

Rättelse till tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand ( EUT C 392 av den 25.11.2015 )

27


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz

SV

 

Top