EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:268:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 268, 14 augusti 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 268

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
14 augusti 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 506:e plenarsession den 18–19 mars 2015

2015/C 268/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Det befintliga systemet för att garantera livsmedelssäkerhet och tryggad livsmedelsförsörjning i EU samt möjligheterna att förbättra det (yttrande på eget initiativ)

1

2015/C 268/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Smarta öar (yttrande på eget initiativ)

8

2015/C 268/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU-samarbete om energinäten (yttrande på eget initiativ)

14

2015/C 268/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den hållbara utvecklingens roll och det civila samhällets involvering i fristående avtal om EU-investeringar med tredjeländer

19


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 506:e plenarsession den 18–19 mars 2015

2015/C 268/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken — En investeringsplan för Europa [COM(2014) 903 final] och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 [COM(2015) 10 final – 2015/0009 (COD)]

27

2015/C 268/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Bedömning av den ekonomiska styrningen – Rapport om tillämpningen av förordningarna (EU) nr 1173/2011, (EU) 1174/2011, (EU) 1175/2011, (EU) 1176/2011, (EU) 1177/2011, (EU) 472/2013 och (EU) 473/2013 [COM(2014) 905 final]

33

2015/C 268/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2015) 46 final]

40

2015/C 268/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (omarbetning) [COM(2015) 48 final – 2015/0027 (COD)]

45


SV

 

Top