EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:458:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 458, 19 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 458

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
19 december 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 501:a plenarsession den 10–11 september 2014

2014/C 458/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den sociala dialogens struktur och organisation i samband med en verklig ekonomisk och monetär union (EMU)” (förberedande yttrande)

1

2014/C 458/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den gemensamma invandringspolitiken (förberedande yttrande)

7

2014/C 458/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Investeringar för social påverkan” (yttrande på eget initiativ)

14


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 501:a plenarsession den 10–11 september 2014

2014/C 458/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar”COM(2014) 212 final – 2014/0120 (COD)

19

2014/C 458/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen”COM(2014) 258 final – 2014/0136 (COD)

25

2014/C 458/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen”[COM(2014) 357 final] och om ”Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen: forskning, utveckling och innovation i små och medelstora företag” (förberedande yttrande på begäran av det italienska ordförandeskapet)

27

2014/C 458/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008 COM(2014) 163 final – 2014/0095 (COD) och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om viseringar (viseringskodex) COM(2014) 164 final – 2014/0094 (COD)

36

2014/C 458/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete COM(2014) 221 final – 2014/0124 (COD)

43

2014/C 458/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbud mot fiske med drivgarn, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 812/2004, (EG) nr 2187/2005 och (EG) nr 1967/2006 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 894/97 COM(2014) 265 final – 2014/0138 (COD)

52

2014/C 458/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om mobil hälsa (”m-hälsa”)”COM(2014) 219 final

54

2014/C 458/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för sjöfartsskydd

61


SV

 

Top