EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 451, 16 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 451

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
16 december 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 500:e plenarsession den 9–10 juli 2014

2014/C 451/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s invandringspolitik och förbindelserna med tredjeländer — (förberedande yttrande)

1

2014/C 451/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fullbordande av Ekonomiska och monetära unionen – Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag inför nästa lagstiftningsperiod i EU” — (yttrande på eget initiativ)

10

2014/C 451/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Finansiering för företag: en undersökning av alternativa finansieringsmekanismer” — (yttrande på eget initiativ)

20

2014/C 451/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det digitala samhället: tillgång, utbildning, sysselsättning och verktyg för jämställdhet” — (yttrande på eget initiativ)

25

2014/C 451/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”It-angrepp i EU” — (yttrande på eget initiativ)

31

2014/C 451/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att göra processen för anslutning till EU mer öppen och inkluderande” — (yttrande på eget initiativ)

39


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 500:e plenarsession den 9–10 juli 2014

2014/C 451/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut” — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen: En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser – Bygga upp förtroendet för leveranstjänster och uppmuntra nätförsäljning” — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering” — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism” — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ta tillvara på möjligheterna med gräsrotsfinansiering i Europeiska unionen” — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning” — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar” — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning” — COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin” — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett öppet och säkert EU” — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU” — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning)” — COM(2014) 167 final – 2014/91 (COD)

109

2014/C 451/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar” — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Översyn av gemenskapsriktlinjerna för finansiering av flygplatser och för statliga igångsättningsstöd för flygbolag med verksamhet på regionala flygplatser” — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn” — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ett program för ren luft i Europa” — COM(2013) 918 final, ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG” — COM(2013) 920 final – 2013/443 (COD), ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar” — COM(2013) 919 final – 2013/442 (COD), ”Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon” — COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor” — COM(2014) 32 final – 2014/14 (COD)

142

2014/C 451/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Internetpolitik och förvaltning av internet – Europas roll i utformningen av framtidens internetförvaltning” — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hyogo-ramen för åtgärder efter 2015: riskhantering för att skapa motståndskraft” — COM(2014) 216 final

152

2014/C 451/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor” — COM(2014) 246 final – 2014/132 COD

157


SV

 

Top