EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 170, 5 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 170

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
5 juni 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 494:e plenarsession den 10–11 december 2013

2014/C 170/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mot en makroregional EU-strategi för att utveckla den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i Medelhavsområdet” (yttrande på eget initiativ)

1

2014/C 170/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Statistiska verktyg för att mäta volontärarbete” (yttrande på eget initiativ)

11

2014/C 170/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mätning av den sociala påverkan” (yttrande på eget initiativ)

18

2014/C 170/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeisk minimiinkomst och fattigdomsindikatorer” (yttrande på eget initiativ)

23

2014/C 170/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utmaningarna för den europeiska verkstadsindustrin (maskinteknik-, elektroteknik-, elektronik- och metallbearbetningsindustrin) i en föränderlig global ekonomi” (yttrande på eget initiativ)

32

2014/C 170/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska sektorn för underhåll, reparation och ombyggnad av fartyg: en motståndskraftig bransch, som är konkurrenskraftig på global nivå och stöder EU:s politik för hållbar tillväxt” (yttrande på eget initiativ)

38


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 494:e plenarsession den 10–11 december 2013

2014/C 170/07

YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond”COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)

45

2014/C 170/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder”COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)

50

2014/C 170/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om Skuggbankverksamhet – hantering av riskkällor i den finansiella sektorn”COM(2013) 614 final

55

2014/C 170/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Investeringspaketet för innovation”COM(2013) 494 final, COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD), COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE), COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE), COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD), COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD), COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD), COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE), COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE), COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE), COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE)

61

2014/C 170/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mot en övergripande EU-ram för kollektiv prövning”COM(2013) 401 final

68

2014/C 170/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG”COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)

73

2014/C 170/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner”COM(2013) 550 final – 2013/0265 (COD )”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG”COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

78

2014/C 170/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten”COM(2013) 534 final

85

2014/C 170/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handlingsplan för den europeiska stålindustrin”COM(2013) 407 final

91

2014/C 170/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)”

98

2014/C 170/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa”COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)”COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD) och”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare”COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)

104

2014/C 170/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)”COM(2013) 521 final – 2013/0247 (COD)

110

2014/C 170/19

YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall”COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD).

113

2014/C 170/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster”, ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)” och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Påskyndande av genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet”COM(2013) 408 final – COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) och COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)

116


SV

 

Top