Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:358:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 358, 7 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.358.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 358

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
7 december 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 358/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) (1)

1

2013/C 358/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) (1)

1

2013/C 358/03

Meddelande från kommissionen om den kvantitet för vilken ingen licensansökan lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2014 inom ramen för vissa kvoter som unionen öppnat för fjäderfäkött

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2013/C 358/04

Rådets beslut av den 2 december 2013 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter för Kroatien, Ungern, Portugal och Förenade kungariket i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

3

2013/C 358/05

Rådets beslut av den 2 december 2013 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

5

 

Europeiska kommissionen

2013/C 358/06

Eurons växelkurs

9

 

Europeiska datatillsynsmannen

2013/C 358/07

Motivering till Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens förslag till förordning om medicinska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och en förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

10

2013/C 358/08

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande ”Handlingsplan för e-hälsa 2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet”

13

2013/C 358/09

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

15

2013/C 358/10

Sammanfattning av yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens meddelande ”Den digitala agendan för Europa – Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten”

17

2013/C 358/11

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens förslag till förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007, kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 och artikel 19 i förordning (EU) nr 996/2010

19


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 358/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

22

2013/C 358/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

24


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top