EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:085:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 85, 23 mars 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.085.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 85

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
23 mars 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 085/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6849 – Enel Green Power/Seci Energia/Powercrop) (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 085/02

Eurons växelkurs

2

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2013/C 085/03

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (1)

3

2013/C 085/04

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Inbjudan att lämna anbud avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt (1)

4

2013/C 085/05

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (1)

5

2013/C 085/06

Första uppdatering av informationen om domstolar och rättsmedel enligt artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

6


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 085/07

Särskild inbjudan att lämna projektförslag – EAC/S06/13 – Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020

9

2013/C 085/08

Inbjudan att lämna förslag – EACEA/11/13 – Programmet Aktiv ungdom – Programområde 4.5 – Stöd till informationsåtgärder riktade till ungdomar och ungdomsledare

11

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 085/09

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 085/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6892 – Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

15

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2013/C 085/11

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

16


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top