EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:180:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 180, 21 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.180.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 180

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
21 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 180/01

Eurons växelkurs

1

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2012/C 180/02

Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 17, EUT C 77, 5.4.2007, s. 11, EUT C 153, 6.7.2007, s. 21, EUT C 331, 31.12.2008, s. 15, EUT C 87, 1.4.2010, s. 15)

2

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2012/C 180/03

Yttrande från Eftas rådgivande kommitté för kartell- och monopolfrågor om ett utkast till beslut i ärende 59120 – Color Line – 8 december 2011

3

2012/C 180/04

Yttrande från Eftas rådgivande kommitté för kartell- och monopolfrågor om ett utkast till beslut i ärende 59120 – Color Line – 13 december 2011 (Andra mötet)

4

2012/C 180/05

Förhörsombudets slutrapport i ärende 59120 – Color Line

5

2012/C 180/06

Sammanfattning av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 387/11/KOL av den 14 december 2011 om ett förfarande enligt artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet mot Color Group AS och Color Line AS (Ärende 59120 – Color Line)

8

2012/C 180/07

Tillkännagivande från Norge avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande om inbjudan att ansöka om koncession för utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln – tilldelning i förhandsdefinierade områden 2012

11


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

2012/C 180/08

Meddelande om allmänna uttagningsprov

13

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 180/09

Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

14

2012/C 180/10

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

15

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 180/11

Offentliggörande av ansökan om registrering i enlighet med artikel 8.2 i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

16

2012/C 180/12

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

22


 

Rättelser

2012/C 180/13

Rättelse till meddelande om allmänt uttagningsprov 2012/C 168/06 (EUT C 168 av den 14.6.2012)

27


SV

 

Top