EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:347:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 347, 18 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.347.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 347

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
18 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

460:e plenarsessionen den 17 och18 februari 2010

2010/C 347/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anpassning av kompetens till behoven inom branscher och tjänster i omvandling – bidrag till ett eventuellt inrättande av sektorsspecifika sysselsättnings- och kompetensråd på europeisk nivå” (förberedande yttrande)

1

2010/C 347/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Lissabondagordningen och inre marknaden” (yttrande på eget initiativ)

8

2010/C 347/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Integration och den sociala agendan” (initiativyttrande)

19

2010/C 347/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De ekonomiska partnerskapsavtalens effekter på de yttersta randområdena (Västindien)” (initiativyttrande)

28

2010/C 347/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den framtida strategin för den europeiska mjölksektorn för perioden 2010–2015 och därefter” (initiativyttrande)

34

2010/C 347/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Jordbruket inom Euromed (bland annat betydelsen av kvinnornas arbete inom jordbrukssektorn och kooperativens roll)” (initiativyttrande)

41

2010/C 347/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Främjande av de socioekonomiska aspekterna i förbindelserna mellan EU och Latinamerika” (initiativyttrande)

48

2010/C 347/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Marocko” (initiativyttrande)

55


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

460:e plenarsessionen den 17 och 18 februari 2010

2010/C 347/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter”KOM(2009) 267 slutlig – 2009/0076 COD

62

2010/C 347/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar”KOM(2009) 482 slutlig – 2009/0131 (COD)

68

2010/C 347/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt” (omarbetning) KOM(2009) 427 slutlig – 2009/0118 (CNS)

73

2010/C 347/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad”KOM(2009) 491 slutlig – 2009/0132 (COD)

79

2010/C 347/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Översyn av miljöpolitiken 2008”KOM(2009) 304 slutlig

84


SV

 

Top