EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:260:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 260, 25 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.260.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 260

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
25 september 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 260/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 246, 11.9.2010

1

 

Europeiska unionens personaldomstol

2010/C 260/02

Utnämning av den domare som ska ersätta personaldomstolens ordförande såsom behörig att besluta om interimistiska åtgärder

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 260/03

Mål C-297/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 16 juni 2010 — Sabine Hennigs mot Eisenbahn-Bundesamt

3

2010/C 260/04

Mål C-298/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgerichts (Tyskland) den 16 juni 2010 — Land Berlin mot Alexander Mai

4

2010/C 260/05

Mål C-309/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 29 juni 2010 — Agrana Zucker GmbH mot Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

4

2010/C 260/06

Mål C-315/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 1 juli 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Cayman, Ltd. mot Unifer Steel, S.L., BNP — Paribas — Suisse, COLEPCCL (Portugal), S.A., BPI — Banco Português de Investimento, S.A.

5

2010/C 260/07

Mål C-338/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 juli 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

5

2010/C 260/08

Mål C-341/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

6

2010/C 260/09

Mål C-357/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Duomo Gpa Srl mot Comune di Baranzate

6

2010/C 260/10

Mål C-358/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl mot Comune di Baranzate

7

2010/C 260/11

Mål C-359/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Irtel Srl mot Comune di Venegono Inferiore

8

2010/C 260/12

Mål C-366/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 22 juli 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. mot The Secretary of State for Energy and Climate Change

9

2010/C 260/13

Mål C-369/10: Överklagande ingett den 22 juli 2010 av Ravensburger AG av den dom som tribunalen meddelade den 19 maj 2010 i mål T-108/09, Ravensburger AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Educa Borras S.A.

10

2010/C 260/14

Mål C-370/10 P: Överklagande ingett den 23 juli 2010 av Ravensburger AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-243/08, Ravensburger AG mot harmoniseringsbyrån — Educa Borras S.A.

11

2010/C 260/15

Mål C-376/10 P: Överklagande ingett den 27 juli 2010 av Pye Phyo Tay Za av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-181/08, Pye Phyo Tay Za mot Europeiska unionens råd, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Europeiska kommissionen

11

2010/C 260/16

Mål C-380/10: Talan väckt den 29 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

13

2010/C 260/17

Mål C-400/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 6 augusti 2010 — J. McB. mot L. E.

13

 

Tribunalen

2010/C 260/18

Förenade målen T-440/07, T-465/07 och T-1/08: Tribunalens beslut av den 7 juli 2010 — Huta Buczek m.fl. mot kommissionen (Anledning saknas att döma i saken)

14

2010/C 260/19

Mål T-252/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 juli 2010 — Cross Czech mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration — Skrivelse vilken fastställer de slutsatser som dras i revisionsberättelse — Begäran om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

14

2010/C 260/20

Mål T-286/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 22 juli 2010 — Fondation IDIAP mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Sjätte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration — Skrivelse varigenom resultatet av en revision tillkännages — Ansökan om uppskov med verkställigheten och interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

15

2010/C 260/21

Mål T-292/10: Talan väckt den 1 juli 2010 — Monty Program mot kommissionen

15

2010/C 260/22

Mål T-293/10: Talan väckt den 6 juli 2010 — Seven Towns Ltd mot harmoniseringsbyrån

16

2010/C 260/23

Mål T-294/10: Talan väckt den 30 juni 2010 — CBp Carbon Industries, Inc. mot harmoniseringsbyrån

17

2010/C 260/24

Mål T-298/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Arrieta D. Gross mot harmoniseringsbyrån — Toro Araneda (BIODANZA)

17

2010/C 260/25

Mål T-301/10: Talan väckt den 14 juli 2010 — In ‘t Veld mot kommissionen

18

2010/C 260/26

Mål T-302/10: Talan väckt den 15 juli 2010 — Crocs mot harmoniseringsbyrån — Holey Soles och Partenaire Hospitalier International (Utformning av en sko)

19

2010/C 260/27

Mål T-304/10: Talan väckt den 14 juli 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån — S.E.M.T.E.E. (caldea)

20

2010/C 260/28

Mål T-306/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — Yusef mot kommissionen

20

2010/C 260/29

Mål T-312/10: Talan väckt den 28 juli 2010 — ELE.SI.A mot kommissionen

21

2010/C 260/30

Mål T-313/10: Talan väckt den 26 juli 2010 — Three-N-Products Private mot harmoniseringsbyrån — Shah (AYUURI NATURAL)

22

2010/C 260/31

Mål T-314/10: Talan väckt den 19 juli 2010 — Constellation Brands mot harmoniseringsbyrån (COOK’S)

23

2010/C 260/32

Mål T-318/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano m.fl. mot kommissionen

23

2010/C 260/33

Mål T-320/10: Talan väckt den 2 augusti 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt mot harmoniseringsbyrån — Castel Frères (CASTEL)

24

2010/C 260/34

Mål T-321/10: Talan väckt den 4 augusti 2010 — SA.PAR. mot harmoniseringsbyrån — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

25

2010/C 260/35

Mål T-322/10: Talan väckt den 30 juli 2010 — Clasado mot kommissionen

25

 

Personaldomstolen

2010/C 260/36

Mål F-50/10: Talan väckt den 1 juli 2010 — De Roos-Le Large mot kommissionen

27

2010/C 260/37

Mål F-58/10: Talan väckt den 16 juli 2010 — Allgeier mot FRA

27

2010/C 260/38

Mål F-59/10: Talan väckt den 20 juli 2010 — Yvette Barthel m.fl. mot EU-domstolen

28

2010/C 260/39

Mål F-60/10: Talan väckt den 22 juli 2010 — Chiavegato mot kommissionen

28

2010/C 260/40

Mål F-62/10: Talan väckt den 30 juli 2010 — Esders mot kommissionen

28

2010/C 260/41

Mål F-63/10: Talan väckt den 5 augusti 2010 — Lunetta mot kommissionen

29


SV

 

Top