EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 184, 08 juli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.CE2010.184.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 184E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
8 juli 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2009–2010
Sammanträdena den 22–24 april 2009
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 252 E, 22.10.2009.
De texter som antogs den 23 april 2009 beträffande ansvarsfrihet för budgetåret 2007 har offentliggjorts i EUT L 255 av den 26.9.2009.
ANTAGNA TEXTER

 

Onsdag 22 april 2009

2010/C 184E/01

Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningenEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångarEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Årsrapport från utskottet för framställningarEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheterEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas arbete (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Interimsavtalet om handel med TurkmenistanEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om interimsavtalet om handel med Turkmenistan

20

2010/C 184E/06

Gemensam invandringspolitik för EuropaEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Grönbok om TEN-T-politikens framtidEuropaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om grönboken om TEN-T-politikens framtid (2008/2218(INI))

35

 

Torsdag 23 april 2009

2010/C 184E/08

Avskogning och skogsdegraderingEuropaparlamentets resolution av den 23 april 2009 om bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden

41

2010/C 184E/09

Handlingsplan för rörlighet i städernaEuropaparlamentets resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för rörlighet i städerna (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Handlingsplan för intelligenta transportsystemEuropaparlamentets resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för intelligenta transportsystem (2008/2216(INI))

50

 

Fredag 24 april 2009

2010/C 184E/11

Kvinnors rättigheter i AfghanistanEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om kvinnors rättigheter i Afghanistan

57

2010/C 184E/12

Stöd för den särskilda domstolen för Sierra LeoneEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om stöd för den särskilda domstolen för Sierra Leone

60

2010/C 184E/13

Den humanitära situationen för Camp Ashraf-invånarnaEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om den humanitära situationen för Camp Ashraf-invånarna

62

2010/C 184E/14

Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2007Europaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Parlamentarisk immunitet i PolenEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om parlamentarisk immunitet i Polen (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Styrningen inom den gemensamma fiskeripolitiken: Europaparlamentet, de regionala rådgivande nämnderna och övriga aktörerEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om styrelseformerna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken: Europaparlamentet, de regionala rådgivande nämnderna och övriga aktörer (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalansEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

79

2010/C 184E/18

Lagstiftning om nanomaterialEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om lagstiftning om nanomaterial (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Årlig debatt om framstegen 2008 inom det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisaEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om den årliga debatten om de framsteg som har gjorts under 2008 på området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget)

90

2010/C 184E/20

Slutsatser från G20-mötetEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om G20-toppmötet i London den 2 april 2009

94

2010/C 184E/21

Stärkt stabilitet och välstånd på västra BalkanEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om stärkt stabilitet och välstånd på västra Balkan (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situationen i Bosnien-HercegovinaEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om situationen i Bosnien och Hercegovina

107

2010/C 184E/23

Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokollEuropaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll

111

2010/C 184E/24

Kommissionens tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007)Europaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om kommissions tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007) (2008/2337(INI))

114

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet

2010/C 184E/25

Problemet med etnisk och rasgrundad profilering i samband med terroristbekämpning, brottsbekämpning, invandring, tull och gränskontrollEuropaparlamentets rekommendation till rådet av den 24 april 2009 om problemet med etnisk och rasgrundad profilering i samband med terroristbekämpning, brottsbekämpning, invandring, tull och gränskontroll (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT)Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 24 april 2009 om icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (2008/2324(INI))

127

 

YTTRANDEN

 

Europaparlamentet

 

Onsdag 22 april 2009

2010/C 184E/27

Bekämpning av våld mot kvinnorEuropaparlamentets förklaring om kampanjen ”Säg NEJ till våld mot kvinnor”

131


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdag 22 april 2009

2010/C 184E/28

Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitetEuropaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet och privilegier (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitetEuropaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet och privilegier (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegierEuropaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitetEuropaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet (2009/2014(IMM))

137


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Onsdag 22 april 2009

2010/C 184E/32

Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om vissa luftfartsaspekter (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

EG:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för nyttofordon ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrifter nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Samordning av de sociala trygghetssystemen ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna

142

2010/C 184E/37

Samordning av sociala trygghetssystem: Tillämpningsbestämmelser ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

143

2010/C 184E/38

Europeiskt forskningsprogram för metrologi ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2009/EG om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater

144

2010/C 184E/39

Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

145

BILAGA

161

2010/C 184E/40

Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om inrättande av nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om Konungariket Nederländernas initiativ om rådets beslut om ändring av beslut 2002/956/RIF om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 637/2008 när det gäller de nationella omstruktureringsprogrammen för bomullssektorn (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av protokollet för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Förslag till ändringsbudget nr 2/2009Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Förslag till ändringsbudget nr 3/2009Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Den inre marknaden för elektricitet ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG

186

2010/C 184E/48

Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

187

2010/C 184E/49

Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Den inre marknaden för naturgas ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av direktiv 2003/55/EG (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av direktiv 2003/55/EG

189

2010/C 184E/51

Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2009/EG om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA)

191

2010/C 184E/53

Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner för spridning av bekämpningsmedel och om ändring av direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel

192

BILAGA

193

2010/C 184E/54

Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

194

BILAGA I

204

BILAGA II

206

BILAGA III

211

BILAGA IV

211

2010/C 184E/55

Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

212

2010/C 184E/56

Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar

213

2010/C 184E/57

Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om upptagande och utövande av försäkrings och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II)

215

2010/C 184E/58

Interimsavtal med Turkmenistan *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (5144/1999 – KOM(1998)0617 - C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Gemenskapsram för kärnsäkerhet *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv (Euratom) om upprättande av en gemenskapsram för kärnsäkerhet (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Torsdag 23 april 2009

2010/C 184E/62

Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006

260

2010/C 184E/63

Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG

261

2010/C 184E/64

Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

262

2010/C 184E/65

Byggnaders energiprestanda ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…EG om byggnaders energiprestanda

264

BILAGA I

286

BILAGA II

288

BILAGA III

289

BILAGA IV

289

BILAGA V

290

BILAGA VI

290

2010/C 184E/66

Kreditvärderingsinstitut ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om kreditvärderingsinstitut

292

2010/C 184E/67

Rättigheter för passagerare som reser till havs eller på inre vattenvägar ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

294

BILAGA I

309

BILAGA II

309

BILAGA III

310

BILAGA IV

311

2010/C 184E/68

Passagerarnas rättigheter vid busstransporter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

313

BILAGA I

329

BILAGA II

330

2010/C 184E/69

Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

332

2010/C 184E/70

Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportslag ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt

339

BILAGA I

348

BILAGA II

349

BILAGA III

352

2010/C 184E/71

Det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

354

BILAGA

367

2010/C 184E/73

Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

369

2010/C 184E/74

Patientsäkerhet *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

EU-satsning avseende sällsynta sjukdomar *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till rådets rekommendation om en EU-satsning avseende sällsynta sjukdomar (KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Fredag 24 april 2009

2010/C 184E/76

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Fakultativt protokoll till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistik om växtskyddsmedel ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om statistik om växtskyddsmedel (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om statistik om växtskyddsmedel

415

BILAGA I

422

BILAGA II

423

BILAGA III

425

2010/C 184E/79

Krav på ekodesign för energirelaterade produkter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter

440

BILAGA

440

2010/C 184E/80

Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden

441

BILAGA I

472

BILAGA II

474

BILAGA III

476

BILAGA IV

477

BILAGA V

478

BILAGA VI

481

2010/C 184E/81

Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet och om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 2000/46/EG (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet och om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 2000/46/EG

484

2010/C 184E/83

Hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (förordning om animaliska biprodukter) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)

485

2010/C 184E/84

System för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalans *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Gemensamt system för moms när det gäller skatteundandragande vid import och andra gränsöverskridande transaktioner *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller skatteundandragande vid import och andra gränsöverskridande transaktioner (KOM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top