EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:137:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 137, 17 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.137.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 137

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
17 juni 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 137/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2009/C 137/02

Rådets beslut av den 15 juni 2009 om utnämning av en spansk ledamot och en spansk suppleant i Regionkommittén

2

 

Kommissionen

2009/C 137/03

Eurons växelkurs

3

2009/C 137/04

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 28 maj 2008 om ett utkast till beslut i ärende COMP/C.38695 (1) – Föredragande medlemsstat: Bulgarien

4

2009/C 137/05

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/38695 – Natriumklorat (Utarbetad i enlighet med artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EUT L 162, 19.6.2001, s. 21)

5

2009/C 137/06

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 11 juni 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/38695 – natriumklorat) [delgivet med nr K(2008) 2626]  (1)

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 137/07

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

10

2009/C 137/08

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

15


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO)

2009/C 137/09

Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/94/09

18

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2009/C 137/10

Offentliggörande av en ansökan enligt artikel 8.2 i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

19


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top