EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:266:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 266, 21 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 266

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
21 oktober 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 266/01

Tillkännagivande i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 479/92 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (”konsortier”) (1)

1

2008/C 266/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5300 – Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications) (1)

7


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 266/03

Eurons växelkurs

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 266/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

9


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska läkemedelsmyndigheten

2008/C 266/05

Infordran av intresseanmälningar för kontraktsanställda för tillfälliga uppdrag (EMEA, London)

12

2008/C 266/06

Rekrytering till Europeiska läkemedelsmyndigheten (London)

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 266/07

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

15

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 266/08

Statligt stöd – Spanien – Statligt stöd C 22/08 (f.d. N 222/07 och N 242/07) – Stöd till El Pozo Alimentación, SA – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter

16


 

2008/C 266/09

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top