EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 211, 19 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 211

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
19 augusti 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

444:e plenarsession den 22–23 april 2008

2008/C 211/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Konkurrenskraftiga regioner i Europa genom forskning och innovation – Ett bidrag till högre tillväxt och fler och bättre jobb”KOM(2007) 474 slutlig

1

2008/C 211/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter”KOM(2007) 560 slutlig – 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon”KOM(2007) 851 slutlig – 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (statisk provning)” (kodifierad version) KOM(2008) 25 slutlig – 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mot en gemensam energipolitik”

17

2008/C 211/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel”

”Förslag till Europarlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten”KOM(2007) 528 slutlig – 2007/0195 (COD) – KOM(2007) 529 slutlig – 2007/0196 (COD) – KOM(2007) 530 slutlig – 2007/0197 (COD) – KOM(2007) 531 slutlig – 2007/0198 (COD) – KOM(2007) 532 slutlig – 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – En integrerad havspolitik för Europeiska unionen”KOM(2007) 575 slutlig

31

2008/C 211/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter”KOM(2007) 778 slutlig – 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Små, rena och konkurrenskraftiga – Ett program för att hjälpa små och medelstora företag att följa miljölagstiftningen”KOM(2007) 379 slutlig {SEK(2007) 906, SEK(2007) 907, SEK(2007) 908}

37

2008/C 211/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna”KOM(2007) 707 slutlig

40

2008/C 211/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om specialdestinerade livsmedel (omarbetning)”KOM(2008) 3 slutlig – 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter”KOM(2008) 104 slutlig – 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av kommissionens genomförandebefogenheter enligt rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar”KOM(2008) 105 slutlig – 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 (om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter”KOM(2008) 53 slutlig – 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Gemensamma principer för ’flexicurity’: Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet”KOM(2007) 359 slutlig

48

2008/C 211/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män”KOM(2007) 424 slutlig

54

2008/C 211/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förebyggande av terrorism och radikalisering med ökat våld”

61

2008/C 211/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om andra mervärdesskattesatser än standardsatserna för mervärdesskatt”KOM(2007) 380 slutlig – SEK(2007) 910

67

2008/C 211/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter”KOM(2007) 507 slutlig

72

2008/C 211/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Föreningsfriheten i partnerländerna i Medelhavsområdet”

77

2008/C 211/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förhandlingar om nya handelsavtal – EESK:s ståndpunkt”

82

2008/C 211/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa”KOM(2007) 568 slutlig och bilaga KOM(2007) 569

90


SV

 

Top