EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 14, 19 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 14

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
19 januari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2008/C 014/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 014/02

Meddelande från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor

6

2008/C 014/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

10

2008/C 014/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

14

2008/C 014/05

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

18

2008/C 014/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2008/C 014/07

Rådets beslut av den 15 oktober 2007 om utnämning av den brittiska ledamoten i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

21

 

Kommissionen

2008/C 014/08

Eurons växelkurs

22

2008/C 014/09

Mandat – Expertgruppen för frågor om människohandel

23


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 014/10

Inbjudan att lämna ansökningar avseende kommissionens beslut 2007/675/EG om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 014/11

Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Ansökan från en medlemsstat

34

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 014/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

36

2008/C 014/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4961 – Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

38


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top