Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:309:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 309, 16 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 309

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
16 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

428:e plenarsession den 5–6 juli 2006

2006/C 309/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Bestämmelser som rör konkurrens- och konsumentfrågor

1

2006/C 309/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och sysselsättning: En gemensam strategi KOM(2005) 488 slutlig

10

2006/C 309/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004”KOM(2005) 567 slutlig – 2005/0227 (COD)

15

2006/C 309/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen KOM(2005) 535 slutlig

18

2006/C 309/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)”KOM(2005) 608 slutlig – 2005/0246 (COD)

22

2006/C 309/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok: Politiken på området finansiella tjänster 2005–2010”KOM(2005) 629 slutlig

26

2006/C 309/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets beslut om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster, antagen i Genève den 2 juli 1999KOM(2005) 687 slutlig – 2005/0273 (CNS) och – Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagkonventionen beträffande internationell registrering av industriella mönster KOM(2005) 689 slutlig – 2005/0274 (CNS)

33

2006/C 309/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013)”KOM(2005) 705 slutlig – 2005/0277 (COD)

35

2006/C 309/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning (Euratom) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011) KOM(2006) 42 slutlig – 2006/0014 (CNS)

41

2006/C 309/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten, och om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1/2003 till att även omfatta cabotage och trampfart KOM(2005) 651 slutlig/2 – 2005/0264 (CNS)

46

2006/C 309/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Flygsäkerhet

51

2006/C 309/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall KOM(2005) 667 slutlig – 2005/0281 (COD)

55

2006/C 309/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken”KOM(2005) 647 slutlig

60

2006/C 309/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser KOM(2005) 670 slutlig – [SEK(2005) 1683 + SEK(2005) 1684]

67

2006/C 309/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om bekämpning av San José-sköldlus KOM(2006) 123 slutlig – 2006/0040 (CNS)

71

2006/C 309/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Risker och problem i samband den europeiska industrins råvaruförsörjning

72

2006/C 309/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) KOM(2006) 11 slutlig – 2006/0004 (COD)

78

2006/C 309/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förbindelserna mellan EU och Andinska gemenskapen

81

2006/C 309/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den nordliga dimensionens framtid

91

2006/C 309/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska grannskapspolitiken”

96

2006/C 309/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag tillrådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (//EG, Euratom) KOM(2006) 99 slutlig – 2006/0039 (CNS)

103

2006/C 309/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer KOM(2006) 76 slutlig – 2006/0021 (CNS)

107

2006/C 309/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: Främja entreprenörstänkande genom utbildning och lärande KOM(2006) 33 slutlig

110

2006/C 309/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Vitbok om EU:s kommunikationspolitik KOM(2006) 35 slutlig

115

2006/C 309/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Social sammanhållning: Ge innehåll åt en europeisk social modell

119

2006/C 309/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Det organiserade civila samhällets roll i genomförandet av politiken för sammanhållning och regional utveckling

126

2006/C 309/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) KOM(2005) 602 slutlig – 2005/0235 (CNS)

133

2006/C 309/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Framtiden för tjänster av allmänt intresse”

135


SV

 

Top