EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:329:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 329, 24 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 329

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
24 december 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 329/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 329/2

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

2

2005/C 329/3

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning ( 1 )

3

2005/C 329/4

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ( 1 )

5

2005/C 329/5

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens direktiv 95/12/EG ( 1 )

7

2005/C 329/6

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens direktiv 95/13/EG ( 1 )

8

2005/C 329/7

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4086 – Charterhouse/Nocibe) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

9

2005/C 329/8

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

10


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 329/9

Inbjudan att lämna projektförslag – DG INFSO – MEDIA 10/2005 – Media Plus – Stöd till TV-sändningar av europeiska audiovisuella verk

13

2005/C 329/10

Inbjudan att lämna förslag – DG INFSO – MEDIA 12/2005 – Media Plus – Stöd till utlandsdistribution av europeiska filmer och till nätverk av europeiska distributörer — System för s.k. Selektivt stöd

14

2005/C 329/11

Inbjudan att lämna projektförslag – GD INFSO – MEDIA 13/2005 – Media Plus – Stöd till internationell distribution av europeisk film — Automatiskt stöd

15

2005/C 329/12

Inbjudan att lämna projektförslag – GD INFSO – MEDIA 14/2005 – Media Plus – Stöd till distribution över gränserna av europeisk film och audiovisuella verk på video och dvd

16

2005/C 329/13

Åtgärder under 2005 till stöd för det civila samhället i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 – Inbjudan att lämna förslag på särskilda projekt som samfinansieras under 2005

17


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top