EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:274:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 274, 05 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 274

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
5 november 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 274/1

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 2,06 % den 1 november 2005 – Eurons växelkurs

1

2005/C 274/2

Informationförfarande – tekniska föreskrifter (1)

2

2005/C 274/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4016 – Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports) (Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande) (1)

8

2005/C 274/4

Kommissionens yttrande av den 4 november 2005 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från avvecklingen av kärnkraftverket Sizewell A i Förenade kungariket, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

9

2005/C 274/5

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

10

2005/C 274/6

Statligt stöd – Polen – Statligt stöd C 21/2005 (f.d. PL45/04) — Ersättning till Poczta Polska för samhällsomfattande tjänster inom postsektorn – Statligt stöd nr C 22/2005 (f.d. PL49/04) — Stöd till Poczta Polska för investeringar i samband med tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster inom postsektorn – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (1)

14


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 274/7

Tillkännagivande om anbudsinfordran om nedsättning av importtullar på majs med ursprung i tredje land

20

2005/C 274/8

Tillkännagivande om anbudsinfordran om nedsättning av importtullar på majs med ursprung i tredje land

22

2005/C 274/9

Ändring av meddelande om anbudsinfordran för bidrag för export av vete till vissa tredjeländer (EUT C 166, 7.7.2005)

24


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top