EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 255, 14 oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 255

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
14 oktober 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

416:e plenarsession den 6–7 april 2005

2005/C 255/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om De europeiska industridistrikten och de nya kunskapsnäten

1

2005/C 255/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Turistpolitiken i EU efter utvidgningen”

14

2005/C 255/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Prioriteringar på inre marknaden 2005–2010”

22

2005/C 255/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Förbättra förtroendet för elektroniska B2B-marknader”(KOM(2004) 479 slutlig)

29

2005/C 255/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugonionde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r)”(KOM(2004) 638 slutlig – 2004/0225 COD)

33

2005/C 255/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG”(KOM(2004) 708 slutlig – 2004/0248 COD)

36

2005/C 255/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007)”(KOM(2004) 470 slutlig – 2004/0151 COD)

39

2005/C 255/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Storskalig detaljhandel – tendenser och konsekvenser för jordbrukare och konsumenter

44

2005/C 255/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+)”(KOM(2004) 621 slutlig – 2004/0218 COD)

52

2005/C 255/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG”(KOM(2004) 634 slutlig – 2004/0231 COD)

55

2005/C 255/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel”(KOM(2004) 650 slutlig – 2004/0237 COD)

59

2005/C 255/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll när det gäller att förebygga svartarbete”

61

2005/C 255/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS”(KOM(2004) 488 slutlig)

67

2005/C 255/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets och Europaparlamentets rekommendation om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen”(KOM(2004) 642 slutlig – 2004/0239 COD)

72

2005/C 255/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)”(KOM(2004) 496 slutlig – 2004/0168 COD)

76

2005/C 255/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden”(KOM(2004) 492 slutlig – 2004/0163 AVC)

79

2005/C 255/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden”(KOM(2004) 494 slutlig – 2004/0166 AVC)

88

2005/C 255/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004) 495 slutlig – 2004/0167 COD)

91


SV

 

Top