EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:071:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 71, 22 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 71

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
22 mars 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Regionkommittén

 

57:e plenarsession, 17 och 18 November 2004

2005/C 071/1

Yttrande från Regionkommittén om Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa

1

2005/C 071/2

Yttrande från Regionkommittén om Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om framläggande av ett förslag till direktiv och två förslag till rekommendationer för att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Europeiska gemenskapen i forskningssyfte

6

2005/C 071/3

Yttrande från Regionkommittén om Lokal och regional förvaltning i Ryssland och fördjupat samarbete mellan EU och Ryssland

11

2005/C 071/4

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Europeisk handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk

16

2005/C 071/5

Yttrande från regionkommittén om Grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner

19

2005/C 071/6

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen: Vetenskap och teknik, centrala faktorer för Europas framtida utveckling – Politiska riktlinjer för forskningsstöd i Europeiska unionen

22

2005/C 071/7

Yttrande från Regionkommittén om

”Meddelande från kommissionen – En fortsatt integrering av det europeiska järnvägssystemet: det tredje järnvägspaketet”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighetsprövning av tågpersonal som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på gemenskapens järnvägsnät”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättning vid åsidosättande av avtalade kvalitetskrav för godstransport på järnväg”

26

2005/C 071/8

Yttrande från Regionkommittén om Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: E-hälsovård – bättre hälso- och sjukvård för Europas medborgare: Handlingsplan för ett europeiskt område för hälso- och sjukvård

30

2005/C 071/9

Yttrande från Regionkommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–2013

34

2005/C 071/10

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen ”Ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena”

40

2005/C 071/11

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk gruppering för gränsöverskridande samarbete”

46

2005/C 071/12

Regionkommitténs resolution av den 18 november om inledande av förhandlingar om Turkiets anslutning till EU

53

2005/C 071/13

Yttrande från Regionkommittén om Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om Höghastighetsförbindelser i Europa: nationella bredbandsstrategier

55

2005/C 071/14

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Uppdatering av handlingsplanen eEurope 2005

59

2005/C 071/15

Yttrande från Regionkommittén om Grönbok om jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU

62


SV

 

Top