EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:321:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 321, 31 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 321
46. årgången
31 december 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Europaparlamentet
Rådet
Kommissionen
2003/C 321/01Utkast till interinstitutionellt avtal - "Bättre lagstiftning" 1
Rådet
2003/C 321/02Avtal mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens institutioner, för de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (EU SOFA (EU-avtal om styrkornas status)) 6
2003/C 321/03Rådets beslut av den 22 december 2003 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor 17
2003/C 321/04Rådets slutsatser av den 22 december 2003 om sjötullsystemet 20
Kommissionen
2003/C 321/05Eurons växelkurs 21
2003/C 321/06Förklarande anmärkningar till bilaga III - Definition av begreppet "Ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete - Till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska Gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan 22
2003/C 321/07Meddelande från kommissionen om artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, beträffande de inrättningar som är godkända för att väcka talan enligt artikel 2 i direktivet (1) 26
2003/C 321/08Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 39
2003/C 321/09Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 43
2003/C 321/10Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 45
2003/C 321/11Offentliggörande, i enligt med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92, av en begäran om ändring på en eller flera punkter i produktspecifikationen för en beteckning som registrerats enligt artikel 17 eller artikel 6 i samma förordning 49
2003/C 321/12Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3350 - Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 50
2003/C 321/13Meddelande från OLAF 51
2003/C 321/14Meddelande från kommissionen av den 19 december 2003 om beräkningen av den genomsnittliga gemenskapsandelen av elmarknadens öppning, enligt definition i direktiv 96/92/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el (1) 51
SV(1) Text av betydelse för EES
Top