EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:178:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 178, 29 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 178
46. årgången
29 juli 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2003/C 178/01Eurons växelkurs 1
2003/C 178/02Kommissionens meddelande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 om särläkemedel 2
2003/C 178/03Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3199 - Bank One Corporation/Quintiles) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 9
2003/C 178/04Kommissionens meddelande enligt artikel 3.1 i kommissionens beslut 94/442/EG av den 1 juli 1994 om ett förlikningsförfarande i samband med räkenskapsavslutet för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) 10
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2003/C 178/05Förslagsinfordran - Stöd till informationsåtgärder om den gemensamma jordbrukspolitiken 11

Rättelser
2003/C 178/06Rättelse till de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas Kombinerade nomenklatur (EGT C 256 av den 23.10.2002) 22
SV(1) Text av betydelse för EES
Top