EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:140E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 140, 13 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 140 E
45:e årgången
13 juni 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I (Meddelanden)
EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2001-2002
Sammanträdesperioden 12-15 november 2001
Måndag 12 november 2001
(2002/C 140 E/001)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 1
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Meddelande från talmannen 1
3. Justering av protokollet från föregående sammanträde 2
4. Parlamentets sammansättning 2
5. Begäran om upphävande av Korakas immunitet 2
6. Inkomna dokument 2
7. Tillstånd att utarbeta betänkanden 10
8. Anslagsöverföringar 10
9. Framställningar 11
10. Arbetsplan 12
11. Ändring av arbetsordningen: Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar (debatt) 15
12. Ändring av arbetsordningen: Tillsättning av interparlamentariska delegationer och gemensamma parlamentarikerkommittéer (debatt) 15
13. Europol (Bekämpning av internationell brottslighet/Överföring av personuppgifter) - Gemensamma utredningsgrupper * (debatt) 15
14. Utlämning mellan medlemsstater (1995 och 1996 års konventioner - Schengenregelverket) * (debatt) 16
15. Elektronisk kommunikation (behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet) ***I (debatt) 16
16. Spridning av europeiska filmer (debatt) 16
17. Skydd av djur vid transport (debatt) 17
18. Föredragningslista för nästa sammanträde 17
19. Avslutande av sammanträdet 17
NÄRVAROLISTA 18
Tisdag 13 november 2001
(2002/C 140 E/002)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 19
1. Återupptagande av sessionen 19
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 19
3. Inkomna dokument 19
4. Beslut om brådskande förfarande 19
5. Debatt om aktuella och brådskande frågor (meddelande om ingivna resolutionsförslag) 20
6. Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2000 21
7. Tvättning av pengar ***III (debatt) 21
8. Tillnärmning av medlemsstaternas privaträtt (debatt) 22
9. Godtyckliga arresteringar och den politiska situationen i Laos (uttalande följt av debatt) 22
10. Tjänster i allmänhetens intresse (debatt) 22
11. Föredragningslistan 23
OMRÖSTNING
12. WHO:s ramkonvention om bekämpning av tobaksmissbruk (artikel 70 i arbetsordningen) (förfarande utan debatt) (omröstning) 23
13. Perikles * (förfarande utan debatt) (omröstning) 23
14. Tvättning av pengar ***III (omröstning) 24
15. Ändring av arbetsordningen: allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar (omröstning) 24
16. Ändring av arbetsordningen: tillsättning av interparlamentariska delegationer och gemensamma parlamentarikerkommittéer (omröstning) 24
17. Elektronisk kommunikation (behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet) ***I (omröstning) 25
18. Europol: Bekämpning av internationell brottslighet / Överföring av personuppgifter * (omröstning) 25
19. Gemensamma utredningsgrupper * (omröstning) 26
20. Utlämning mellan medlemsstater (1995 och 1996 års konventioner - Schengenregelverket) * (omröstning) 26
21. Spridning av europeiska filmer (omröstning) 26
22. Skydd av djur vid transport (omröstning) 27
23. Tjänster i allmänhetens intresse (omröstning) 27
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
24. Allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar ***I (debatt) 30
25. Tillträde till marknaden för hamntjänster ***I (debatt) 31
26. Utvidgningen (meddelande från kommissionen) 31
27. Frågestund (frågor till kommissionen) 31
28. Trygg energiförsörjning (debatt) 33
29. Kemikalier (debatt) 33
30. Prispolitik som främjar en hållbar användning av vattenresurserna (debatt) 33
31. Förpackningar och förpackningsavfall (debatt) 33
32. Försäkringsförmedling ***I (debatt) 34
33. Föredragningslista för nästa sammanträde 34
34. Avslutande av sessionen 34
NÄRVAROLISTA 35
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 36
Brådskande förfarande - C5-0407/2001 - Fiskeavtal med Marocko 36
Betänkande Cappato A5-0374/2001 - ändring 43 36
Betänkande Cappato A5-0374/2001 - resolution 38
Betänkande Turco A5-0370/2001 - ändring 1 39
Betänkande Turco A5-0370/2001 - ändring 16 41
Betänkande Turco A5-0370/2001 - ändring 17 42
Betänkande Turco A5-0370/2001 - ändring 18 44
Betänkande Turco A5-0370/2001 - resolution 45
Betänkande Turco A5-0370/2001 - ändring 14 47
Betänkande Turco A5-0370/2001 - andra resolution 48
Betänkande Kirkhope A5-0369/2001 - ändring 4 50
Betänkande Kirkhope A5-0369/2001 - resolution 51
Betänkande Marinho A5-0371/2001 - resolution 52
Betänkande Vander Taelen A5-0351/2001 - resolution 54
Betänkande Maat A5-0347/2001 - ändring 7 55
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 59 57
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 28 58
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 5 60
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 38 61
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 11 62
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 9 64
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 10 65
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 18 67
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 20 68
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 25 69
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 27 71
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 31 72
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 44 73
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 16 75
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 12 76
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 41 77
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 44 79
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 5 80
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 47 82
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 49 83
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 51 85
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 52 86
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 20 87
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 13 och 41, första delen 89
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 13 och 41, andra delen 90
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 48 91
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 22 93
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 23 94
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 68 96
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 72 97
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 75 99
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 79 100
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 85 101
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 86 103
Betänkande Langen A5-0361/2001 - ändring 52 104
Betänkande Langen A5-0361/2001 - punkt 87 105
Betänkande Langen A5-0361/2001 - resolution 107
TEXTER ANTAGNA
1. Ramkonvention om tobakskontroll
B5-0701/2001
Europaparlamentets resolution om uppföljningen av parlamentets ståndpunkt inför den tredje förhandlingsrundan om WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 109
2. Perikles (förfarande utan debatt) *
A5-0362/2001
1. Förslag till rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (KOM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)) 111
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (KOM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)) 114
2. Förslag till rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) till att omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (KOM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)) 115
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) till att omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (KOM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)) 115
3. Tvättning av pengar ***III
A5-0380/2001
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (PE-CONS 3654/2001 - C5-0496/2001 - 1999/0152(COD)) 116
4. Ändring av arbetsordningen: Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar
A5-0349/2001
Europaparlamentets arbetsordning 116
Europaparlamentets beslut om anpassning av arbetsordningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allämnhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (2001/2135(REG)) 120
5. Ändring av arbetsordningen: Tillsättning av gemensamma parlamentarikerkommittéer
A5-0346/2000
Europaparlamentets arbetsordning (1999/2196(REG)) 120
Europaparlamentets beslut om ändring av arbetsordningens bestämmelser om tillsättning av interparlamentariska delegationer och gemensamma parlamentarikerkommittéer (1999/2196(REG)) 120
6. Elektronisk kommunikation (behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet) ***I
A5-0374/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation (KOM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) 121
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation (KOM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) 132
7. Europol: Bekämpning av internationell brottslighet / Överföring av personuppgifter *
A5-0370/2001
1. Initiativ från Konungariket Belgien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om utvidgning av Europols mandat till att omfatta de allvarliga former av internationell brottslighet som finns förtecknade i bilagan till Europolkonventionen (9093/2001 - C5-0266/2001 - 2001/0817(CNS)) 133
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om initiativet från Konungariket Belgien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om utvidgning av Europols mandat till att omfatta de allvarliga former av internationell brottslighet som finns förtecknade i bilagan till Europolkonventionen (9093/2001 - C5-0266/2001 - 2001/0817(CNS)) 135
2. Initiativ från Konungariket Sverige inför antagandet av rådets akt om ändring av rådets akt av den 12 mars 1999 om antagande av regler om överföring av personuppgifter från Europol till tredje land och utomstående organ (8785/2001 - C5-0218/2001 - 2001/0807(CNS)) 135
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om initiativet från Konungariket Sverige inför antagandet av rådets akt om ändring av rådets akt av den 12 mars 1999 om antagande av regler om överföring av personuppgifter från Europol till tredje land och utomstående organ (8785/2001 - C5-0218/2001 - 2001/0807(CNS)) 137
8. Gemensamma utredningsgrupper *
A5-0369/2001
Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Frankrike, Konungariket Spanien och Förenade kungariket inför antagandet av rådets rambeslut om gemensamma utredningsgrupper (12442/2001 - C5-0507/2001 - 2001/0821(CNS)) 138
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Frankrike, Konungariket Spanien och Förenade kungariket inför antagandet av rådets rambeslut om gemensamma utredningsgrupper (12442/01 - C5-0507/2001 - 2001/0821(CNS)) 139
9. Utlämning mellan medlemsstater (1995 och 1996 års konventioner - Schengenregelverket) *
A5-0371/2001
Konungariket Sveriges initiativ inför antagandet av rådets beslut om fastställande av vilka bestämmelser i 1995 års konvention om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater och 1996 års konvention om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör en utveckling av Schengenregelverket enligt avtalet om Republiken Islands och Konungariket Norges associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (9946/2001 - C5-0321/2001 - 2001/0820(CNS)) 140
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Konungariket Sveriges initiativ inför antagandet av rådets beslut om fastställande av vilka bestämmelser i 1995 års konvention om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater och 1996 års konvention om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör en utveckling av Schengenregelverket enligt avtalet om Republiken Islands och Konungariket Norges associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (9946/2001 - C5-0321/2001 - 2001/0820(CNS)) 142
10. Spridning av europeiska filmer
A5-0351/2001
Europaparlamentets resolution om en bättre spridning av europeiska filmer på den inre marknaden och i kandidatländerna (2001/2342(INI)) 143
11. Skydd av djur vid transport
A5-0347/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens rapport om de erfarenheter medlemsstaterna gjort efter genomförandet av rådets direktiv 95/29/EG om ändring av direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport (KOM(2000) 809 - C5-0189/2001 - 2001/2085(COS)) 149
12. Tjänster i allmänhetens intresse i Europa
A5-0361/2001
Europaparlamentets resolution om meddelande från kommissionen - Tjänster i allmänhetens intresse i Europa (KOM(2000) 580 - C5-0399/2001 - 2001/2157(COS)) 153
Onsdag 14 november 2001
(2002/C 140 E/003)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 162
1. Öppnande av sammanträdet 162
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 162
3. Ramprogram för FoTu (EG) ***I - Verksamhet inom området forskning och utbildning (Euratom) * (debatt) 162
4. Välkomsthälsning 163
5. Förbindelserna EU/Latinamerika (debatt) 163
6. Varvsindustrin * (debatt) 164
OMRÖSTNING
7. Luftförorening genom avgaser från motorfordon ***II (förfarande utan debatt) (omröstning) 164
8. Allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar ***I (omröstning) 164
9. Tillträde till marknaden för hamntjänster ***I (omröstning) 166
10. Försäkringsförmedling ***I (omröstning) 167
11. Ramprogram får FoTU ***I (omröstning) 168
12. Verksamhet inom området forskning och utbildning (Euratom) * (omröstning) 169
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
13. Läget i världen (uttalanden följda av debatt) 171
14. Förhandlingar inom ramen för konventionen om biologiska och kemiska vapen till följd av senaste tidens incidenter med mjältbrand (uttalanden följda av debatt) 172
15. Varvsindustrin * (forsättning på debatten) 172
16. Frågestund (frågor till rådet) 173
17. Gränsöverskridande betalningar i euro ***I (debatt) 174
18. Strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror * (debatt) 175
19. Europeiska rådets möten våren 2002 (debatt) 175
20. Omställning av de fartyg och fiskare som var beroende av fiskeriavtalet med Marocko * (debatt) 175
21. Föredragningslista för nästa sammanträde 175
22. Avslutande av sammanträdet 175
NÄRVAROLISTA 176
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 177
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 113 177
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 12 178
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 14 179
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 23 180
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 54, första delen 181
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 54, andra delen 183
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 61 184
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 9 186
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 16 187
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 133 188
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 100 190
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 126 191
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - artikel 4, punkt 2, g 193
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 62, första delen 194
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 62, andra delen 195
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 64 197
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändring 134 198
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - ändrat förslag 200
Betänkande Meijer A5-0364/2001 - resolution 201
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 66 203
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 38 204
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 14 206
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 67 207
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 79 209
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 71 210
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 48, första delen 211
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 48, andra delen 213
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 49, första delen 214
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 49, andra delen 216
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 51 217
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 52 219
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändrat förslag 220
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - ändring 78 222
Betänkande Jarzembowski A5-0354/2001 - resolution 223
Betänkande Berenguer Fuster A5-0359/2001 - ändring 60 225
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 41, första delen 226
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 41, andra delen 227
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 334 (punkt 1) 229
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 22 (punkt 1) 230
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 332, 333 (punkt 1) 232
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 327 (punkt 1) 233
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 327 (punkt 1 Amsterdamprotokollet) 235
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 327 (punkt 2) 236
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 334 (punkt 2) 238
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 332 (punkt 2) 239
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 327 (punkt 3) 241
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 334 (punkt 3 och 4) 242
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 332, 333, första delen 244
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 332, 333, andra delen 245
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 332, 333, tredje delen 247
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 332 (punkt 4) 248
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 333 (punkt 4) 250
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 22, 327, 332, 333, 334 251
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 334 (punkt 6) 253
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 323 254
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 337 256
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - ändring 324 257
Betänkande Caudron A5-0376/2001 - resolution 258
Betänkande Caudron A5-0355/2001 - ändring 20 260
TEXTER ANTAGNA
1. Luftförorening genom avgaser från motorfordon ***II
C5-0474/2001
Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnämrning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (11253/1/2001 - C5-0474/2001 - 2000/0211(COD)) 262
2. Allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar ***I
A5-0364/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medlemsstaternas åtgärder i fråga om krav på allmänna tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (KOM(2000) 7 - C5-0326/2000 - 2000/0212(COD)) 262
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medlemsstaternas åtgärder i fråga om krav på allmänna tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (KOM(2000) 7 - C5-0326/2000 - 2000/0212(COD)) 282
3. Tillträde till marknaden för hamntjänster ***I
A5-0354/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster (KOM(2001) 35 - C5-0078/2001 - 2001/0047(COD)) 283
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster (KOM(2001) 35 - C5-0078/2001 - 2001/0047(COD)) 294
4. Försäkringsförmedling ***I
A5-0359/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (KOM(2000) 511 - C5-0484/2000 - 2000/0213(COD)) 294
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (KOM(2000) 511 - C5-0484/2000 - 2000/0213(COD)) 304
5. Ramprogram för FoTU ***I
A5-0376/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2001) 94 - C5-0087/2001 - 2001/0053(COD)) 304
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2001) 94 - C5-0087/2001 - 2001/0053(COD)) 370
6. Europeiska atomgemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 *
A5-0355/2001
Förslag till rådets beslut om Europeiska atomenergigemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning och utbildning med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2001) 94 - C5-0171/2001 - 2001/0054(CNS)) 371
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska atomenergigemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning och utbildning med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2001) 94 - C5-0171/2001 - 2001/0054(CNS)) 375
Torsdag 15 november 2001
(2002/C 140 E/004)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 376
1. Öppnande av sammanträdet 376
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 376
3. Inkomna dokument 376
4. Budgetkalender (andra behandlingen) 377
5. Den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget inom flygtransportsektorn, industrisektorn samt närliggande sektorer (uttalanden följda av en debatt) 378
6. Motverkan av social utslagning ***III (debatt) 378
7. Meddelande från talmannen 379
OMRÖSTNING
8. Brottspåföljder och gemenskapsrätt (förfarande utan debatt) (omröstning) 379
9. Motverkan av social utslagning ***III (omröstning) 379
10. Gränsöverskridande betalningar i euro ***I (omröstning) 380
11. Varvsindustrin * (omröstning) 380
12. Strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror * (omröstning) 380
13. Omställning av de fartyg och fiskare som var beroende av fiskeriavtalet med Marocko * (omröstning) 381
14. Tillnärmning av medlemsstaternas privaträtt (omröstning) 381
15. Trygg energiförsörjning (omröstning) 382
16. Kemikalier (omröstning) 383
17. Prispolitik som främjar en hållar användning av vattenresurserna (omröstning) 385
18. Förpackningar och förpackningsavfall (omröstning) 385
19. Förbindelserna EU/Latinamerika (omröstning) 386
20. Godtyckliga arresteringar och den politiska situationen i Laos (omröstning) 387
21. Förhandlingar inom ramen för konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen mot bakgrund av de nyligen inträffade mjältbrandsattackerna (omröstning) 387
22. Den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget inom flygtransportsektorn, industrisektorn samt närliggande sektorer (omröstning) 388
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
23. Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens ***I (debatt) 391
24. Nya europeiska arbetsmarknader, öppna och tillgängliga för alla (debatt) 391
DEBATT OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR
25. Katastrofen i Sankt Gotthardtunneln (debatt) 392
26. Mänskliga rättigheter (debatt) 392
27. Naturkatastrofer (debatt) 392
28. Handel med lätta vapen (debatt) 393
SLUT PÅ DEBATTEN OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR
29. Europeiska handikappåret 2003 * (debatt) 393
30. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter 393
31. Föredragningslistan för sammanträdet den 28 och 29 november 2001 394
OMRÖSTNING
DEBATT OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR (Enkel majoritet erfordrades)
32. Katastrofen i Sankt Gotthardtunneln (omröstning) 394
33. Mänskliga rättigheter: Massakern på 200 civila i Förbundsrepubliken Nigeria (omröstning) 395
34. Naturkatastrofer: Orkanen Michelles framfart i Nicaragua, Kuba och Honduras (omröstning) 395
35. Naturkatastrofer: Översvämningar i Algeriet (omröstning) 396
36. Handel med lätta vapen (omröstning) 396
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR
37. Europeiska handikappåret 2003 * (omröstning) 396
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
38. Samarbete mellan de parlamentariska utskotten - Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden 397
39. Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen) 397
40. Översändande av texter antagna under innevarande sammanträdesperiod 398
41. Tidpunkt för nästa sammanträde 398
42. Avbrytande av sessionen 398
NÄRVAROLISTA 399
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 400
B5-0707/2001 - Brottspåföljder - ändring 1 400
Betänkande Peijs A5-0357/2001 - ändring 10 401
Betänkande Peijs A5-0357/2001 - ändring 9 402
Betänkande Peijs A5-0357/2001 - ändrat förslag 403
Betänkande Riis-Jørgensen A5-0373/2001 - ändring 9 405
Betänkande Riis-Jørgensen A5-0373/2001 - ändring 1-8 406
Betänkande Riis-Jørgensen A5-0373/2001 - ändrat förslag 407
Betänkande Riis-Jørgensen A5-0373/2001 - resolution 409
Betänkande Katiforis A5-0352/2001 - ändring 1-7 410
Betänkande Katiforis A5-0352/2001 - ändrat förslag 412
Betänkande Chichester A5-0363/2001 - ändring 27/ändr. 413
Betänkande Chichester A5-0363/2001 - ändring 6 414
Betänkande Chichester A5-0363/2001 - ändring 8 416
Betänkande Chichester A5-0363/2001 - ändring 9 417
Betänkande Chichester A5-0363/2001 - punkt 47 419
Betänkande Chichester A5-0363/2001 - ändring 10 420
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 4 421
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - skäl J 423
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 7 424
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 72 425
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 11 427
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 16 428
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 74 430
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 17 431
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 76 432
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 109 434
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 110 435
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 21 436
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 22 437
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 23 439
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 96 440
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 111 441
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - punkt 17 443
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 90 444
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 91 445
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 25 446
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 26 448
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 80 och 94 449
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 97 450
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 30 452
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 31 453
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 32 455
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - punkt 34 456
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 35 457
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 36 459
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 68 460
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 38, första delen 462
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 38, andra delen 463
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 38, tredje delen 464
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 39 465
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 40 467
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 98 468
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 42 469
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 100 471
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 43 472
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 92 473
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 93 475
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 44 476
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 101 477
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - punkt 47 479
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 48 480
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - punkt 54 481
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 49, första delen 483
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 49, andra delen 484
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 51, första delen 485
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 51, andra delen 486
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 53 488
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 54 489
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - punkt 58 490
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 57 492
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 58 493
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 59, första delen 494
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 59, andra delen 496
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 60 497
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 87 498
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - ändring 62 499
Betänkande Schörling A5-0356/2001 - resolution 501
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - ändring 1 502
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - ändring 4 503
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - ändring 2 504
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - punkt 3 505
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - ändring 3, första delen 507
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - ändring 3, andra delen 508
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - punkt 7 509
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - ändring 6 510
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - punkt 28 512
Betänkande Flemming A5-0341/2001 - resolution 513
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - ändring 24 515
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - ändring 9 516
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - punkt 14 517
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - ändring 14 518
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - ändring 15 519
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - punkt 17 520
Betänkande Corbey A5-0323/2001 - resolution 521
B5-0714/2001 - Gemensam resolution - Orkanen Michelle - resolution 523
TEXTER ANTAGNA
1. Brottspåföljder och gemenskapsrätt (förfarande utan debatt)
B5-0707/2001
Europaparlamentets rekommendation om brottspåföljder och gemenskapsrätt 524
2. Motverkan av social utslagning ***III
A5-0372/2001
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning (PE-CONS 3650/2001 - C5-0439/2001 - 2000/0157(COD)) 527
3. Gränsöverskridande betalningar i euro ***I
A5-0357/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i euro (KOM(2001) 439 - C5-0379/2001 - 2001/0174(COD)) 528
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i euro (KOM(2001) 439 - C5-0379/2001 - 2001/0174(COD)) 531
4. Tillfällig skyddsordning för varvsindustrin *
A5-0373/2001
Förslag till rådets förordning om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin (KOM(2001) 401 - C5-0393/2001 - 2001/0153(CNS)) 531
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin (KOM(2001) 401 - C5-0393/2001 - 2001/0153(CNS)) 533
5. Strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror *
A5-0352/2001
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/79/EEG, direktiv 92/80/EEG och direktiv 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror (KOM(2001) 133 - C5-0139/2001 - 2001/0063(CNS)) 533
6. Omställning av de fartyg och fiskare som var beroende av fiskeriavtalet med Marocko *
A5-0395/2001
Förslag till rådets förordning om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko (KOM(2001) 384 - C5-0407/2001 - 2001/0163(CNS)) 534
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko (KOM(2001) 384 - C5-0407/2001 - 2001/0163(CNS)) 537
7. Tillnärmning av medlemsstaternas privaträtt
A5-0384/2001
Europapalamentets resolution om tillnärmning av medlemsstaternas privaträtt KOM(2001) 398 - C5-0471/2001 - (2001/2187(COS)) 538
8. Trygg energiförsörjning
A5-0363/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens grönbok Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning (KOM(2000) 769 - C5-0145/2001 - 2001/2071(COS)) 543
9. Kemikalier
A5-0356/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens vitbok om Strategi för den framtida kemikaliepolitiken (KOM(2001) 88 - C5-0258/2001 - 2001/2118(COS)) 552
10. Förpackningar och förpackningsavfall
A5-0323/2001
Europaparlamentets resolution om genomförande av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (2000/2319(INI)) 564
11. Förbindelserna EU/Latinamerika
A5-0336/2001
Europaparlamentets resolution om en övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika (2000/2249(INI)) 569
12. Godtyckliga arresteringar och den politiska situationen i Laos
B5-0704/2001
Europaparlamentets resolution om de godtyckliga arresteringarna och den politiska situationen i Laos 577
13. Förhandlingar inom ramen för konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen mot bakgrund av de nyligen inträffade mjältbrandsattackerna
B5-0708, 0709, 0716, 0717, 0719, 0736/2001
Europaparlamentets resolution om förhandlingar inom ramen för konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen mot bakgrund av de nyligen inträffade mjältbrandsattackerna 579
14. Den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget på flygtransportområdet och angränsande industri- och tjänsteområden
B5-0687, 0688, 0702, 0703 och 0705/2001
Europaparlamentets resolution om den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget på flygtransportområdet och angränsande industri- och tjänsteområden 581
15. Katastrofen i Sankt Gotthardtunneln
B5-0710, 0718, 0724, 0725, 0734/2001
Europaparlamentets resolution om katastrofen i Sankt Gotthardtunneln 582
16. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Nigeria
B5-0711, 0712, 0713, 0720, 0726, 0732, 0735/2001
Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nigeria 583
17. Orkanen Michelles framfart i Nicaragua, Kuba och Honduras
B5-0714, 0721, 0727, 0733, 0738/2001
Europaparlamentets resolution om orkanen Michelle i Centralamerika och Kuba 585
18. Översvämningarna i Algeriet
B5-0715, 0722, 0728, 0737/2001
Europaparlamentets resolution om översvämningarna i Algeriet 586
19. Lätta vapen
B5-0723, 0729, 0730/2001
Europaparlamentets resolution om lätta vapen 587
20. Europeiska handikappåret 2003 *
A5-0377/2001
Förslag till rådets beslut om Europeiska handikappåret 2003 (KOM(2001) 271 - C5-0306/2001 - 2001/0116(CNS)) 589
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska handikappåret 2003 (KOM(2001) 271 - C5-0306/2001 - 2001/0116(CNS)) 599
Teckenförklaring
*Samrådsförfarandet
** ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
** IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
*** IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
*** IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
*** IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar för utskottens namn
AFETUtskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
BUDGBudgetutskottet
CONTBudgetkontrollutskottet
LIBEUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ECONUtskottet för ekonomi och valutafrågor
JURIUtskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
ITREUtskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
EMPLUtskottet för sysselsättning och socialfrågor
ENVIUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
AGRIUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
PECHFiskeriutskottet
RETTUtskottet för regionalpolitik, transport och turism
CULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
DEVEUtskottet för utveckling och samarbete
AFCOUtskottet för konstitutionella frågor
FEMMUtskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
PETIUtskottet för framställningar
Förkortningar för de politiska grupperna
PPE-DEEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Verts/ALEGruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
UENGruppen Unionen för nationernas Europa
EDDGruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
NIGrupplösa
SV
Top