EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:043:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 43, 16 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 43
45. årgången
16 februari 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Rådet
2002/C 43/01Rådets resolution av den 28 januari 2002 om utökat samarbete när det gäller utbildning inom räddningstjänsten 1
2002/C 43/02Rådets resolution av den 28 januari 2002 om en gemensam inställning och särskilda åtgärder på området för nät- och informationssäkerhet 2
Kommissionen
2002/C 43/03Eurons växelkurs 5
2002/C 43/04Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion 6
2002/C 43/05Förteckning över medlemsstaternas tillstånd för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning (Enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning) (Denna text ersätter den text som publicerades i EGT C 38 av den 12 februari 2002, s. 16.) 18
2002/C 43/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2680 - ECYR/Spinveste/TP) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 19
2002/C 43/07Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2661 - Winterthur/Prudential Assurance) (1) 20
2002/C 43/08Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2663 - CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni) (1) 20
2002/C 43/09Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2675 - EDF/TXU Europe/West Burton Power Station) (1) 21
2002/C 43/10Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2679 - EDF/TXU Europe/24 Seven) (1) 21
2002/C 43/11Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2354 - Enichem/Polimeri) (1) 22
2002/C 43/12Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2700 - PGA Motors/Jardine Motors) (1) 22
2002/C 43/13Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.1920 - Nabisco/United Biscuits) (1) 23
2002/C 43/14Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2659 - Fortum/Birka Energi) (1) 23
2002/C 43/15Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2689 - 3I/Dansk Kapitalanlæg/Ibsen) (1) 24
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2002/C 43/16Projekt som kan få dra nytta av bidrag från Eurostat under år 2002 och 2003 25
2002/C 43/17Inbjudan att lämna projektförslag (VP/2002/003) - Budgetrubrik B3-4003: "Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag" 26
2002/C 43/18Bedrivande av regelbunden lufttrafik - Detta meddelande upphäver och ersätter det meddelande som publicerats i "Tillägg till EGT" S 29 av den 9.2.2002, 21630-2002 - Förbundsrepubliken Tysklands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Erfurt och Bryssel (1) 28

Rättelser
2002/C 43/19Rättelse till rapport för perioden 1997-1999 om medlemsstaternas tillämpning av rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (EGT C 28 av den 31.1.2002) 30
SV(1) Text av betydelse för EES
Top