Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:260:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 260, 17 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 260
44. årgången
17 september 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
383:a plenarsession, 10 och 11 juli 2001
2001/C 260/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittéen om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg" 1
2001/C 260/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet", och- "Förslag till rådets beslut om Europeiska atomenergigemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning och utbildning med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet" 3
2001/C 260/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Hur vägtransporternas konkurrenskraft påverkas av skillnader i punkt- och vägtrafikskatter" 24
2001/C 260/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton" 30
2001/C 260/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter" 33
2001/C 260/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Grönbok om integrerad produktpolicy" 35
2001/C 260/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG och 66/403/EEG om saluföring av utsäde för foderväxter och stråsäd samt av utsädespotatis" 39
2001/C 260/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittéen om "Förslag till rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) om budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget" 42
2001/C 260/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Årsredovisning för Sammanhållningsfonden 1999" 51
2001/C 260/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer" 54
2001/C 260/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skapandet av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)" 57
2001/C 260/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Bulgarien på väg mot anslutning" 62
2001/C 260/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förhandlingarna mellan EU, Mercosur och Chile: ekonomiska och sociala aspekter" 67
2001/C 260/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Mänskliga rättigheter på arbetsplatsen" 79
2001/C 260/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder" 86
2001/C 260/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- och persontransport på väg" 90
2001/C 260/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Maltas väg mot EU-medlemskap" 93
2001/C 260/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén, utarbetat på kommissionens begäran, "i avvaktan på kommissionens meddelande om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen" 97
2001/C 260/19Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en invandringspolitik för gemenskapen" 104
2001/C 260/20Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig status giltig i hela unionen för dem som beviljas asyl" 112
2001/C 260/21Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet — Innovation i en kunskapsstyrd ekonomi" 118
SV
Top