EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:284:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 284, 07 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 284
43. årgången
7 oktober 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2000/C 284/01Eurons växelkurs 1
2000/C 284/02Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 2
2000/C 284/03Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 3
2000/C 284/04Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 4
2000/C 284/05Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 10
2000/C 284/06Projekt som kan dra nytta av bidrag från Eurostat under 2000 och 2001 11
2000/C 284/07Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2165 - Gruner + Jahr/Publigroupe/G + J Medien) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 12
2000/C 284/08Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2179 - Compart/Falck (II)) (1) 13
2000/C 284/09Inledning av förfarande (Ärende COMP/M.1853 - EDF/ENBW) (1) 14
2000/C 284/10Återkallelse av förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2132 - Compart/Falck) (1) 14
2000/C 284/11Inledning av förfarande (Ärende COMP/M.2097 - SCA/Metsä Tissue) (1) 15
2000/C 284/12Europeiska kommissionens avdelningars meddelande angående klagomål till kommissionen angående den svenska lag som tillåter kontroller av postpaket och vägtransporter m.m. - P/1998/4478 15
2000/C 284/13Meddelande till kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 - Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik inom Italien 16
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
2000/C 284/14Meddelande till läsarna (Se sidan 19) 19
SV(1) Text av betydelse för EES
Top