EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Passagerare som reser till sjöss och på inre vattenvägar, däribland passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet, åtnjuter samma rättigheter vart de än reser inom Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av förseningar eller inställda resor, kompletterar liknande rättigheter för passagerare på flygplan, tåg och buss.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

SAMMANFATTNING

Passagerare som reser till sjöss och på inre vattenvägar, däribland passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet, åtnjuter samma rättigheter vart de än reser inom Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av förseningar eller inställda resor, kompletterar liknande rättigheter för passagerare på flygplan, tåg och buss.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen beskrivs rättigheterna för alla passagerare, däribland passagerare med funktionshinder och nedsatt rörlighet, som reser till sjöss eller på inre vattenvägar inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

Dessa rättigheter gäller för passagerare som reser inom EU på stora färjor och kryssningsfartyg på hav, floder, sjöar eller kanaler.

Rättigheterna innefattar

  • återbetalning eller ombokning i situationer med inställda resor eller avgångar som försenas med mer än 90 minuter,
  • tillräcklig assistans, t.ex. måltider, förfriskningar och vid behov logi för upp till 3 nätter, i situationer med inställda resor eller avgångar som försenas med mer än 90 minuter,
  • ersättning på mellan 25 och 50 % av biljettpriset, i situationer med försenad ankomst eller inställda resor,
  • icke-diskriminerande behandling och särskild kostnadsfri assistans för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet både i hamnterminaler och ombord på fartyg, plus ekonomisk kompensation för förlust av eller skada på deras rörelsehjälpmedel,
  • tillräcklig information om researrangemang för alla passagerare före och under deras resa, samt allmän information om deras rättigheter på terminaler och ombord på fartyg,
  • upprättande av en mekanism för klagomålsärenden hos transportörer och terminaloperatörer,
  • upprättande av oberoende nationella organ som utövar tillsyn av de rättigheter som garanteras enligt förordningen, däribland att om lämpligt tillämpa sanktioner.

Sedan den 31 december 2012 omfattar förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar vid passagerarbefordran till sjöss även passagerare i händelse av förlust eller skada till följd av en olycka.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 18 december 2012.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om passagerares rättigheter - transport till sjöss.

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1177/2010

6.1.2011

-

EUT L 334, 17.12.2010, s. 1-16

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (EUT L 131, 28.5.2009, s. 24-46)

Senast ändrat 02.06.2020

Top