EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att bygga ett starkare och säkrare digitalt Europa

Att bygga ett starkare och säkrare digitalt Europa

EU har åtagit sig att tillhandahålla världens säkraste onlinemiljö för att främja unionens värderingar om frihet och demokrati och göra det möjligt för den digitala ekonomin att växa på ett säkert sätt.

RÄTTSAKT

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - EU:s strategi för cybersäkerhet: En öppen, säker och trygg cyberrymd (JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013)

SAMMANFATTNING

EU har åtagit sig att tillhandahålla världens säkraste onlinemiljö för att främja unionens värderingar om frihet och demokrati och göra det möjligt för den digitala ekonomin att växa på ett säkert sätt.

VILKET SYFTE HAR DET GEMENSAMMA MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs EU:s strategi för cybersäkerhet, som innehåller

 • partnerskap med den privata sektorn och icke-statliga organisationer eller intressegrupper,
 • konkreta åtgärder för att skydda och främja medborgarnas rättigheter.

Meddelandet offentliggjordes tillsammans med det föreslagna direktivet om nät- och informationssäkerhet.

VIKTIGA PUNKTER

Politik för cybersäkerhet inom EU och internationellt bör styras av följande fem principer:

 • 1.

  EU:s grundläggande principer (som måste tillämpas på samma sätt i den digitala och fysiska världen).

 • 2.

  Skyddet av grundläggande rättigheter, yttrandefrihet, integritet och personuppgifter.

 • 3.

  Allmänhetens rätt till säker tillgång till internet och till obegränsat informationsflöde.

 • 4.

  Demokratisk och effektiv styrning, som innefattar alla delar av samhället.

 • 5.

  Gemensamt ansvar för att garantera säkerhet.

Strategin bygger på fem prioriteringar, nämligen att

 • göra det möjligt för system och domäner att hantera cyberattacker eller fel,
 • drastiskt minska it-brottslighet,
 • utveckla cyberförsvarspolitik och kapacitet i samband med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP),
 • utveckla industriella och tekniska resurser för cybersäkerhet,
 • upprätta en enhetlig internationell politik för cyberrymden för EU och främja unionens grundläggande värderingar.

Med hänsyn till cyberrymdens internationella karaktär kräver strategin att organ på EU-nivå och nationell nivå tar ansvar, arbetar tillsammans och samarbetar med näringslivet och den akademiska världen. Dessa organ omfattar behöriga EU-myndigheter och nationella myndigheter för

I strategin ingår också en dialog med internationella organ som Europarådet, Nato och FN.

Mer information finns på cybersäkerhet på Europeiska kommissionens webbplats.

Senast ändrat 14.09.2015

Top