EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

Medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I den fastställs enhetliga regler för framställningen av medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt, i syfte att skydda medborgarna mot risken för förväxling eller bedrägeri.
 • I förordningen definieras användningen av termer rörande euron, å ena sidan, och graden av likhet mellan medaljer/symboliska mynt och euromynt, å andra sidan.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förordningen är utformad för att skydda allmänheten mot risken för förväxling eller bedrägeri orsakad av metalliska föremål, såsom medaljer eller symboliska mynt, som har stora likheter med euromynt. Sådana medaljer och symboliska mynt kan inte bara förväxlas med lagliga betalningsmedel (som accepteras som betalning, som mynt eller sedlar), de kan också användas olagligen istället för euromynt.
 • I denna förordning definieras medaljer och symboliska mynt som metallföremål som ser ut som euromynt eller som har samma tekniska egenskaper som euromynt, men som inte ges ut enligt nationell lagstiftning i ett EU-land eller i ett deltagande land utanför EU eller enligt lagstiftningen i andra länder utanför EU och som därför inte utgör vare sig begränsat eller obegränsat lagligt betalningsmedel.
 • I förordningen förbjuds produktion, försäljning, import och distribution (i försäljningssyfte eller för andra kommersiella ändamål) av medaljer eller symboliska mynt som har visuella eller andra egenskaper som liknar den gemensamma valutan.
 • Medaljer och symboliska mynt får inte ha
  • orden ”euro” eller ”eurocent” eller
  • eurosymbolen på sin yta.
 • De får inte heller innehålla
  • några motiv som liknar de motiv som finns på euromynten,
  • symboler som representerar länderna i Europeiska unionens (EU:s) suveränitet,
  • euromynten eller eurosymbolens kantform eller motiv.
 • Slutligen får medaljer och symboliska mynt inte ha samma storlek som euromynten. Europeiska kommissionen ska avgöra huruvida ett metallföremål är en medalj eller ett symboliskt mynt och huruvida förbuden i denna förordning är tillämpliga.
 • Medaljer och symboliska mynt med orden ”euro” eller ”eurocent” eller eurosymbolen utan uppgift om nominellt värde ska inte vara förbjudna om de storleksmässigt skiljer sig tillräckligt från euromynt och inte har en utformning som liknar de utformningar och symboler som beskrivits ovan. Om de ändå storleksmässigt är väldigt lika euromynten, måste de ha ett hål i mitten eller vara månghörningar med högst sex kanter eller vara gjorda av guld, silver eller platina eller konsekvent befinna sig utanför de referensområden som angivits.
 • Kommissionen får bevilja särskilt tillstånd för användning av orden ”euro” eller ”eurocent” eller eurosymbolen i fall då det inte finns någon risk för förväxling. I de fallen ska uppgift om den berörda ekonomiska aktören i EU-landet tydligt anges på medaljen eller det symboliska myntet.
 • Om medaljen eller det symboliska myntet också har en uppgift om nominellt värde, ska uppgiften ”Gäller inte som lagligt betalningsmedel” präglas på dess åtsida eller frånsida.
 • Benämningarna och de tekniska specifikationerna för euromynt, det enda mynt som är lagligt betalningsmedel i euroområdet, fastställs i rådets förordning (EU) nr 729/2014.
 • Medaljer och symboliska mynt som givits ut innan denna förordning trädde i kraft kunde användas fram till slutet av 2009, under förutsättning att de inte användes istället för euromynt. Sådana medaljer och symboliska mynt ska registreras i enlighet med de förfaranden som tillämpas i EU-länderna och Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum ska underrättas.
 • Den här förordningen gäller i alla EU-länder som införde euron år 2002 (Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien). Dess tillämpningsområde utökas i förordning (EG) nr 2183/2004, i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 47/2009, till de EU-länder som ännu inte infört euron. EU-länderna måste fastställa och genomföra regler om påföljder vid överträdelser av förordningen senast den 1 juli 2005.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 21 december 2004.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (EUT L 373, 21.12.2004, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2182/2004 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 02.02.2017

Top