EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fruktjuice och liknande produkter

Fruktjuice och liknande produkter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs särskilda regler för sammansättningen av fruktjuicer, deras förbehållna namn, deras egenskaper vid framställning samt deras märkning.

VIKTIGA PUNKTER

Fruktjuice

Följande produkter omfattas av detta direktiv:

 • Fruktjuice.
 • Fruktjuice som erhålls från koncentrat.
 • Koncentrerad fruktjuice.
 • Dehydratiserad fruktjuice/fruktjuice i pulverform.
 • Vattenextraherad fruktjuice.
 • Fruktnektar.

Dessa produkter definieras på grundval av sin sammansättning och sina beredningsprocesser för att säkerställa att begreppen används på ett korrekt sätt i handeln och inte på ett sätt som kan vilseleda konsumenterna. I direktivet definieras även särskilda (traditionella) beteckningar som används i vissa länder och språk.

Märkning

 • Fruktjuice märks i enlighet med de allmänna bestämmelserna i förordning (EU) nr 1169/2011 som handlar om märkning av livsmedel (se sammanfattning). Ytterligare, specifika, regler antas dock i detta direktiv för att förbättra konsumentinformationen. Dessa kräver att det klargörs i produktnamnet
  • om en produkt är en blandning av olika frukter,
  • om en produkt har erhållits helt eller delvis från koncentrerat.
 • Sedan ändringsdirektiv 2012/12/EU antogs är tillsats av socker inte längre tillåten i fruktjuice. För andra produkter ska tillsatt socker fortsätta att märkas i enlighet med förordning (EU) nr 1169/2011. Eftersom tillsats av socker tidigare var tillåten var det vanligt att vissa livsmedelsföretagare av kommersiella skäl märkte avsaknaden av tillsatt socker i fruktjuicen med hjälp av näringspåståendet ”utan tillsatt socker”. Detta påstående får inte längre användas efter utgången av en övergångsperiod på 18 månader.
 • För att göra det möjligt för industrin att på ett korrekt sätt informera konsumenterna, både under övergångsperioden och ytterligare 18 månader efter dess slut, kunde livsmedelsföretagare använda ett uttalande på etiketten som informerade konsumenterna om att fruktjuice från och med ett visst datum inte längre skulle komma att innehålla tillsatt socker.
 • För produkter som framställts av två eller flera fruktsorter, utom när citron- och/eller limesaft används, ska produktnamnet bestå av en förteckning över de använda fruktsorterna i fallande ordning efter den mängd av fruktjuice eller fruktpuré som ingår, i enlighet med vad som anges i ingrediensförteckningen.
 • Om en produkt består av tre eller flera fruktsorter får uppgiften om vilka fruktsorter som har använts ersättas av orden ”blandad frukt” eller ett liknande uttryck, eller av antalet använda fruktsorter.
 • När det gäller koncentrerad fruktjuice som inte är avsedd för direkt konsumtion ska förekomsten av och kvantiteten tillsatt citronjuice, limejuice eller surhetsreglerande medel anges på förpackningen, på en etikett på förpackningen eller i en medföljande handling.
 • I direktivet förtecknas de råvaror som får användas för framställning av juice och nektar samt de tillsatser som kan godkännas, med förbehåll för förordning (EU) nr 1169/2011 avseende märkning av livsmedel.
 • Minimiinnehållet av fruktjuice och/eller fruktpuré i fruktnektar ska vara förenligt med de nivåer som anges i direktivet och måste anges på produktens märkning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 12 januari 2002 och skulle senast den 11 juli 2003 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 58).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/112/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1040/2014 av den 25 juli 2014 om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel i syfte att anpassa bilaga I till de tekniska framstegen (EUT L 288, 2.10.2014, s. 1).

Senast ändrat 29.05.2020

Top