Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europeiska unionens primärrätt

Go to the summaries’ table of contents

Europeiska unionens primärrätt

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s primärrätt

VAD ÄR PRIMÄRRÄTT?

VIKTIGA PUNKTER

Primärrätten, som även kallas för primärkällorna, består av EU:s

 • 1.

  grundfördrag,

 • 2.

  ändringsfördrag,

 • 3.

  anslutningsfördrag,

 • 4.

  protokoll som är fogade till dessa fördrag,

 • 5.

  tilläggsavtal som ändrar särskilda delar av grundfördragen.

Primärrättens tillämpningsområde:

 • Geografiskt tillämpningsområde: alla EU-länder, vissa öar och utomeuropeiska territorier, såsom de franska utomeuropeiska departementen, och territorier vars utrikesförbindelser sköts av ett medlemsland, såsom Gibraltar och Förenade kungariket.
 • Tidsmässigt tillämpningsområde: från det att ett fördrag träder i kraft.

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) kan tolka fördragen, men inte kontrollera deras giltighet.

BAKGRUND

Utöver primärrätten består EU-lagstiftningen av sekundära och subsidiära källor:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Protokoll och bilagor till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december 2007 – Jämförelsetabeller (EUT C 202, 7.6.2016, s. 1).

Senast ändrat 21.03.2018

Top