EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-standarder för naturliga mineralvatten

EU-standarder för naturliga mineralvatten

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2009/54/EG – utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten

SAMMANFATTNING:

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras de förhållanden under vilka naturliga mineralvatten kan säljas inom EU och garanterar att dessa är säkra som dricksvatten.

VIKTIGA PUNKTER

 • Nationella myndigheterna måste se till att vattnet uppfyller EU-lagstiftningen innan de tilldelas status som naturligt mineralvatten. Varje EU-land informerar EU-kommissionen om när detta erkännande beviljas eller dras tillbaka.
 • Naturligt mineralvatten som importeras till EU måste godkännas och uppfylla samma kriterier som inhemska konkurrenter.
 • Naturligt mineralvatten får inte genomgå någon behandling förutom separation av instabila ämnen som järn och svavelföreningar.
 • Vid källan och vid försäljning måste naturligt mineralvatten vara fritt från parasiter, olika koliforma bakterier och andra ingredienser som är farliga för människors hälsa.
 • Behållarna för naturligt mineralvatten ska vara ordentligt tillslutna för att undvika eventuell kontaminering.
 • Naturligt mineralvatten kan säljas, i förekommande fall, enligt följande definitioner:
  • Naturligt mineralvatten.
  • Kolsyrat* naturligt mineralvatten.
  • Naturligt mineralvatten med naturlig kolsyra*.
  • Naturligt mineralvatten berikat med gas från källan.
 • På etiketten måste också följande information anges:
  • Uppgift om vattnets analytiska sammansättning.
  • Namn och plats på den använda källan.
  • Information om någon behandling vattnet har genomgått.
 • Det är olagligt att använda mer än en handelsbeteckning för att saluföra naturligt mineralvatten från samma källa.
 • Det är olagligt att hävda att vattnet har egenskaper det inte besitter.
 • Termen ”källvatten” kan endast användas för vatten som är avsett som dricksvatten i sitt naturliga tillstånd, som är förpackat vid källan och som uppfyller alla lagstiftade hälso- och märkningsvillkor.
 • En nationell myndighet som anser att ett naturligt mineralvatten kan vara en fara för människors hälsa kan begränsa eller förbjuda dess försäljning. Då ska EU-länderna och kommissionen informeras.
 • Lagstiftningen gäller inte vatten som anses vara läkemedel eller naturliga mineralvatten som används för botande ändamål i termiska och hydromineraliska badanläggningar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 16 juli 2009.

BAKGRUND

Se mer information om naturliga mineralvatten och källvatten på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Kolsyrat naturligt mineralvatten: vatten som tillsatts koldioxid av annat ursprung än den grundvattennivå eller förekomst som vattnet kommer ifrån.

* Naturligt mineralvatten med naturlig kolsyra: vatten vars innehåll av koldioxid från källan efter dekantering är densamma som vid källan. Här tas hänsyn till att koldioxid från samma grundvattennivå eller förekomst vid behov återförs i samma mängd som försvunnit i samband med dessa operationer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (Omarbetning) (EGT L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Senast ändrat 12.04.2016

Top