EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Livslångt lärande – nyckelkompetenser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation 2006/962/EG om nyckelkompetenser för livslångt lärande

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en del av sina strategier för livslångt lärande. I rekommendationen identifieras åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för varje person i ett kunskapsbaserat samhälle.

VIKTIGA PUNKTER

 • De åtta nyckelkompetenserna är följande:
 • 1.

  Kommunikation på modersmålet: förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter.

 • 2.

  Kommunikation på ett främmande språk: som ovan, men innefattar även förmedlingskompetens (d.v.s. att sammanfatta, parafrasera, tolka eller översätta) och interkulturell förståelse.

 • 3.

  Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens: goda räknekunskaper, en förståelse av naturens värld och förmåga att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade mänskliga behov (t.ex. medicin, transport eller kommunikation).

 • 4.

  Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation.

 • 5.

  Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp.

 • 6.

  Social och medborgerlig kompetens: förmåga att delta ändamålsenligt och konstruktivt i sitt sociala liv och arbetsliv och engagera sig i aktiv och demokratisk delaktighet, i synnerhet i samhällen med allt större mångfald.

 • 7.

  Initiativförmåga och företagaranda: förmågan att omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.

 • 8.

  Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer: förmågan att uppskatta den kreativa betydelsen av idéer, upplevelser och känslor i ett antal medier, t.ex. musik, litteratur, visuell konst och scenkonst.

 • Europeiska kommissionen
  • bidrar till nationella insatser för att utveckla utbildningssystem,
  • använder de åtta nyckelkompetenserna för att uppmuntra ömsesidigt lärande och utbyte av goda lösningar,
  • främjar vidare användning av de åtta nyckelkompetenserna i relaterad EU-politik,
  • rapporterar vartannat år om de framsteg som gjorts.
 • År 2009 kom EU överens om ett nytt strategiskt program för europeiskt samarbete om utbildning (Utbildning 2020) fram till 2020. Detta ersatte det tidigare Utbildning 2010. I programmet identifierades behovet av att livslångt lärande och rörlighet blir verklighet, med utbildnings- och yrkesutbildningssystem som är mer lyhörda för förändring och den större världen.
 • År 2014 tog Erasmus+ över programmet för livslångt lärande och sex andra tidigare åtskilda program för utbildning och ungdom.

BAKGRUND

I en allt mer globaliserad värld behöver varje individ ett stort antal förmågor för att kunna anpassa sig och blomstra i den snabbt föränderliga miljön. Det ursprungliga programmet för livslångt lärande utformades för att kunna ge lärandemöjligheter till människor när som helst i livet.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10-18).

Senast ändrat 10.10.2016

Top